Општа обавештења

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање иредлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача са пуним радним временом на одређено време до 5 година – 1 извршилац, за научну област Медицинске…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача са пуним радним временом, на одређено време до 5 година – 5 извршилаца, за научну област…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија са пуним радним временом, на неодређено време за научну област Фармацеутске науке,…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за ужу научну област Германистика – Немачки језик, са пуним радним временом, на одређено време од пет…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача за ужу научну област Англистика- Енглески језик, са пуним радним временом, на одређено време од…

Oпширније...

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У СВРХУ СТУДИРАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У ПРОГРАМСКИМ ЗЕМЉАМА

На основу члана 23. и члана 24. Статута Академије струковних студија Београд (01-270/4, 15.10.2020.), Правилникa о међународној мобилности (01-10/6, од 22.05.2020.), Правила и услова за селекцију студената и запослених у Академији струковних студија…

Oпширније...

Бесплатни online курс мандаринског језика

У сарадњи са Колеџом за туризам Ђеђанг НР Кина, Академија струковних студија Београд организоваће са професорима Колеџа у Кини бесплатни online курс мандаринског језика. Молимо све заинтересоване студенте и колеге да се до четвртка, 9.12.2021. пријаве на…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-713 од…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању асистента за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-714 од 18.11.2021.…

Oпширније...

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија са непуним 10% радним временом на неодређено време за научну област Медицина, ужа…

Oпширније...

Још чланака...

Premium Joomla Templates