Општа обавештења

Ранг листа кандидата пријављених за конкурс - Струковни зубни протетичар

Ранг листа пријављених кандидата

комисија у саставу проф.с.с. Иван Танасић, проф.с.с. Јована Булатовић, доц.др Љубиша Ристић, наставник вештина Душанка Петровић и сарадник у практичној настави Небојша Зејак је утврдила ранг листу кандидата који су се пријавили за такмичење koje organizuje firma Ivoclar Vivadent:

 1. Стојановић Борка 16
 2. Липовшек Ива 15
 3. Ковачевић Тијана 15
 4. Стјепановић Милица 14
 5. Николић Никола 13
 6. Ницевић Мејрема 13
 7. Симијоновић Никола 11
 8. Богдановић Сара 11
 9. Емровић Амил 11
 10. Стаменковић Томислав 8
 11. Гуџевић Мирзад 7
 12. Александрић Филип –
 13. Лукић Милица –
 14. Радуловић Алекса –

Детаљи конкурса и начин бодовања кандидата се налазе у студентској служби.

Приговор на ранг листу студенти могу уложити у року од 5 дана од дана објављивања ранг листе.

                                                                                                  

Београд, 03.03.2021.                                                                   Катедра за зубну протетику

Гашење старог жиро рачуна школе

Поново обавештавамо студенте да је школа променила број рачуна. Нови број рачуна: 840-2115666-34. Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а. Позиви на број остају непромењени и обавезно их је уписати на уплатницама. Молимо студенте да ни случајно не врше уплате на стари број рачуна који ће бити угашен у најскорије време и уплате извршене на тај рачун неће моћи да буду признате.

Опширније...

Конкурс за студијски програм струковни зубни протетичар

У циљу предстојећег такмичења младих зубних техничара под покровитељством фирме Ivoclar Vivadent, Катедра за зубну протетику расписује конкурс за избор 5 студената завршне године студијског програма Струковни зубни протетичар који ће учествовати на такмичењу као представници Академије струковних студија Београд. Конкурс траје 5 дана почев од датума објаве на сајту Одсека Високе здравствене школе.

Услови конкурса су:

 1. Положени испити из предмета: Фиксна протетика 1, Фиксна протетика 2 и Израда металокерамичких надокнада или Израда безметалних надокнада;
 2. Оцене на предметима који се наводе по конкурсу;
 3. Просечна оцена током досадашњих студија.

Уколико кандидати имају исти број поена, предност се даје кандидату који има боље оцене за наведене стручно апликативне предмете.

Седам кандидата са највећим бројем поена по завршетку конкурса ће проћи обуку пред такмичење. Након обуке се бира 5 кандидата који се покажу као најуспешнији.

Пријава на конкурс се врши на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или подношењем пријаве на шалтеру студентске службе.

Уз пријаву, у којој треба обавезно да се нађе име и презиме кандидата, број индекса, потпис и датум, потребно је приложити фотокопију прве стране индекса као и страна на којима се налазе сви до сада положени испити (дозвољено је форматирање страна).

Predavanje doc. dr Mohsen Husseina

Predavanja doc. dr Mohsen Husseina sa Fakulteta zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo mesto, Slovenija na studijskom programu Strukovni fizioterapeut

U okviru realizacije Erasmus plus projekta razmene nastavnog kadra, inter-institucionalna saradnja sa Fakultetom zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo Mesto, Slovenija, rezultirala je aktivnom participacijom njihovog nastavnika doc. dr Mohsen Husseina, spec. ortopedije, u realizaciji segmenta nastavnog programa predmeta Fizioterapija u sportu, studenata studijskog programa Strukovni fizioterapeut, Odseka Visoka zdravstvena škola, Akademije strukovnih studija Beograd.

Studentima je u periodu od 04.12.-25.12.2020. godine, putem on line nastave, omogućeno da prate predavanja doc. dr Mohsen Husseina i time steknu nova i prošire postojeća stručna znanja, upoznaju se sa načinom rada i pedagoškim pristupom nastavnika drugog univerziteta i prošire svoje multikulturalne kompetencije.

Решење о увиду јавности у извештај

На основу члана 80. и 142. Статута Академије струковних студија Београд, а у вези са конкурсом  који је објављен  у листу Националне службе запошљавања „ Послови “ број  908  од 18. новембра 2020 године, за избор у звање наставника у звању  Професор струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом на неодређено време у Одсеку Висока здравствена школа, доносим

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставити на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању ПРОФЕСОР струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом, на неодређено време један извршилац у Одсеку Висока здравствена  школа број 01-95 од 29.01.2021 године.

Извештај из тачке 1. овог Решења  доставила је Комисија  у саставу: проф др Драгана Богавац редовни Професор на Учитељском факултету Универзитета у Београду – председник комисије, др Јелена Круљ , доцент на Учитељском факултету Универзитета у Приштини. – члан комисије, др Нада Дикић , професор струковних студија у Одсеку Висока хотелијерска школа – члан комисије.

Извештај из тачке 1. овог Решења ставља се на увид јавности  почев од дана 29.01.2021. године, објављивањем обавештења на сајту Академије и Одсека Висока здравствена школа.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, у времену од 10 до 13 часова у канцеларији пословног секретара и у Одсеку Висока здравствена школа, у Београду -Земун, Цара Душана 254 у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне, кадровске и административне послове.

                                                                                              Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с.р.

Обавештење о стављању извештаја на увид јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос професор струковних студија, ужа научна област Дидактичко – методичке науке број 01-94  од  29.01.2021 године.

Извештај се ставља на увид јавности дана 29.01.2021. године,

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у року од 15 дана у канцеларији Ане Миличић у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинћића 152а у времену од 10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока здравствена школа, Београд-Земун, Цара Душана 254  у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне и кадровске и административне послове.

Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с.р.

Децембарски испитни рок за све врсте студија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Децембарски испитни рок за све врсте студија (за студенте по Закону о
Високом образовању, по Закону о Вишој школи и мастер студенте) биће
одржан од 14.12.2020. до 19.12.2020.
Раније предвиђени колоквијуми ће се од 14.12.2020. одржати у
просторијама Одсека Висока здравствена школа.
Настава ће се у наредном периоду и даље одвијати online.

 

Још чланака...

Premium Joomla Templates