Обавештења - Основне струковне студије

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА - У ШКОЛСКУ 2022/2023. годину –

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О УПИСУ СТУДЕНАТА БЕЗ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

- У ШКОЛСКУ 2022/2023. годину -

 

I. Без полагања пријемног испита на студијске програме који се изводе у Академији струковних студија Београд у Београду могу се уписати:

На први ниво студија:

1. Студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на истом студијском програму друге високошколске установе струковних студија у Републици Србији;

2. Лице које има стечено високо образовање на струковним студијама првог степена, односно високо образовање стечено по Закону о вишој школи;

3. Лице коме је престао статус студента на одговарајућем студијском програму према Закону о високом образовању, ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова.

Право на упис кандидат остварује на лични захтев који се подноси председнику Академије.

Решење о признавању испита и утврђивању обавеза лица по конкурсу за упис без полагања пријемног испита доноси трочлана комисија у саставу: Руководилац Одсека, помоћник председника за наставу, један професор струковних студија.

Академија струковних студија Београд ће вршити упис кандидата до броја слободних места предвиђених студијским програмом.

II.Рангирање кандидата

У случају да услове за упис испуњава више кандидата, а број слободних места у оквиру укупног броја предвиђених места за упис на одређени студијски програм је мањи од броја кандидата који испуњавају услов, Комисија утврђује листу приоритета за упис.

У случају да су пријаве поднели кандидати који су активни или бивши студенти Академије струковних студија Београд и кандидати активни или бивши студенти других високошколских установа, предност имају кандидати који су активни или бивши студенти Академије.

У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеном критеријуму предност имају кандидати са вишом просечном оценом студирања оствареном до момента подношења пријаве. Просечна оцена се утврђује на основу уверења о положеним испитима које кандидати прилажу уз пријаву за упис.

У случају да два или више кандидата испуњавају истоветне услове по напред наведеним критеријумима предност имају кандидати са мањим бројем година студирања. Под годинама студирања подразумевају се укупне године студирања од завршетка средње школе до подношења захтева за упис без полагања пријемног испита.

IV. Статус кандидата који се уписују

Лица која се уписују по овом основу могу да буду уписана само у статусу самофинансирајућих студената.

V. Подношење пријава

Пријаве за упис, са прилозима, подносе се студентској служби радним даном у времену од 11:00 до 13:00 сати. Пријаве се подносе од 06.10. до 13.10.2022. године.

VI. Потребна документација за пријаву

Уз пријаву кандидат прилаже следећа документа:

 • - Попуњен захтев за прелаз,
 • - Извод из матичне књиге рођених,
 • - Уверење о положеним испитима са програмским садржајима и оствареним бројем ЕСПБ бодова за лица која су студирала/студирају по Закону о високом образовању (за преласке са других високошколских установа и доказ да именовани има статус студента на својој високошколској установи у претходној години студија),
 • Уплату 3000,00 динара на жиро рачун (рачун број: 840-2115666-34, позив на број: S56

VII. Преузимање решења

Решења се преузимају лично, уз подношење личне карте на увид, на шалтеру Студентске службе Одсека. Жалба на решење може се поднети Председнику Академије у року од три дана од пријема решења.

VIII. Упис кандидата

Упис у Академију струковних студија Београд обавља се у року од 10 дана од дана уручења решења. Кандидат је дужан да лично дође на упис, са личном картом, због потписивања Уговора и потписивања пријема индекса.

Упис се врши на шалтерима студентских служби одсека уз подношење следећих докумената:

Оригинал документа:

 • - диплома и сва четири сведочанства средње школе (само за струковне медицинске сестре, струковне медицинске сестре-бабице и струковне медицинске сестре васпитаче)
 • - извод из матичне књиге рођених (са холограмом или не старији од 6 месеци)
 • - уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
 • - лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
 • - уплата за прву рату школарине
 • - уплата за признавање испита према ценовнику
 • - уплата 100 динара за чланство у СКАС-у
 • - две фотографије димензија 3,5 x 4,5 цм
 • - фотокопија личне карте

Студентима који су на основне студије на вишим школама уписани до 10. септембра 2005. године, а истекао им је рок за завршетак студија у двоструком и троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, продужава се рок за завршетак студија по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студирања за још једну годину (школску 2022/2023 годину).

Ванредни испитни рок Октобар 2

Ванредни испитни рок Октобар 2 биће одржан од 29.09.2022. до 03.10.2022. Пријаву испита у износу од 1000 динара по испиту плаћају сви студенти независно од статуса. Пријава се не врши електронски већ студенти предају оригиналну уплатницу директно професору на испиту. Уколико се полаже већи број испита уплате је потребно раздвојити на појединачне уплатнице. Позив на број је S56 а сврха уплате "Полагање ________ (назив предмета), октобар 2".

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Babice termini.pdf)Babice termini.pdf 28.09.2022.19:33
Учитај ову датотеку (Dijeteticari termini.pdf)Dijeteticari termini.pdf 28.09.2022.19:33
Учитај ову датотеку (Esteticari termini.pdf)Esteticari termini.pdf 28.09.2022.19:34
Учитај ову датотеку (Fizio termini.pdf)Fizio termini.pdf 28.09.2022.19:34
Учитај ову датотеку (Laboranti termini.pdf)Laboranti termini.pdf 28.09.2022.19:34
Учитај ову датотеку (Radiolozi termini.pdf)Radiolozi termini.pdf 28.09.2022.19:34
Учитај ову датотеку (Radni termini.pdf)Radni termini.pdf 28.09.2022.19:34
Учитај ову датотеку (Sanitarci termini.pdf)Sanitarci termini.pdf 28.09.2022.19:35
Учитај ову датотеку (Sestre termini.pdf)Sestre termini.pdf 28.09.2022.19:35
Учитај ову датотеку (Vaspitaci termini.pdf)Vaspitaci termini.pdf 28.09.2022.19:35
Учитај ову датотеку (Zubni proteticari termini.pdf)Zubni proteticari termini.pdf 28.09.2022.19:35

Решења за повраћај новца

Молимо студенте који су писали захтеве за повраћај новца да дођу у канцеларију шефа студентске службе сваког радног дана изузев уторком, између 11 и 13 часова како би подигли своја решења. Потребно је доставити фотокопију личне карте и фотокопију броја жиро-рачуна на име студента. Студенти на које се односи ово обавештење су:

Бајић Нина

Богићевић Александра

Гвоздић Сања

Гојковић Јована

Ђукић Данијела

Жујовић Никола

Ивановић Ана

Ивановић Анђела

Икер Кристина

Јеремић Немања

Јововић Марија

Караџић Вања

Кучинар Софија

Лазиница Јована

Љубинковић Ана

Малик Мандра

Марковић Вања

Марчетић Ивана

Матовић Александра

Миланов Јелена

Миливојевић Урош

Миловановић Кристина

Милојковић Бојана

Настић Емилија

Нешић Милица

Павловић Петар

Пајевић Јелена

Пејовић Анђела

Петрић Жељка

Петровић Милица

Радановић Немања

Савкић Маша

Симић Кристина

Стојановић Душан

Тоскић Александра

Тумара Јована

Ћирковић Светлана

*списак је ажуриран 04.10.2022.

Распоред уписа у другу и трећу годину, школска 2022/2023

Придржавање распореда уписа је обавезно.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (01. Sestre, vaspitači.pdf)01. Sestre, vaspitači.pdf 28.09.2022.14:47
Учитај ову датотеку (02. Radiolozi, dijetetičari, zubni protetičari.pdf)02. Radiolozi, dijetetičari, zubni protetičari.pdf 23.09.2022.17:17
Учитај ову датотеку (03. Babice, sanitarci laboranti.pdf)03. Babice, sanitarci laboranti.pdf 23.09.2022.17:18
Учитај ову датотеку (04. Fizioterapeuti, radni terapeuti, estetičari.pdf.pdf)04. Fizioterapeuti, radni terapeuti, estetičari.pdf.pdf 28.09.2022.11:59

Конкурс за упис у трећем уписном року на студије у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023 годину

Питања уписној комисији на која нисте пронашли одговор у самом конкурсу можете упутити и на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
Датотека / стаза(URL)ОписЗадња измена
Access this URL (https://www.vzsbeograd.edu.rs/attachments/article/912/Uplatnica%20za%20polaganje%20prijemnog%20ispita.jpg)Пример уплатнице 21.09.2022.17:48
Учитај ову датотеку (VZS Konkurs treci rok OSS 22.23.pdf)VZS Konkurs treci rok OSS 22.23.pdf 21.09.2022.17:50

Обавештење у вези рангирања и уписа у другу и трећу годину студија, школска 2022/2023 година

Важни датуми:

Прелиминарна ранг листа за студенте који су остварили упис на буџет - 22.09.2022. године.

Приговор на ранг листу врши се лично 22. и 23.09.2022. године од 11:00 до 13:00 часова у канцеларији шефа студентске службе.

Коначна ранг листа 23.09.2022. године до 19:00 часова.

Упис студената вршиће се од 26.09.2022. до 04.10.2022. године према формираном распореду.

 

Потребна документација за упис у школску 2022/2023 годину:

1. Индекс, фотокопија индекса и два ШВ 20 обрасца (доставити исту копију индекса и обасце који су већ били предавани референту при контроли за рангирање, не сачињавати нове)

2. Два уговора о упису у школску 2022/2023 годину (преузимају се на шалтеру Школе)

3. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу.

4. Годишња чланарина према Студентској конференцији Академија струковних студија и високих школа Србије у износу од 100 динара коју плаћају сви студенти (одлука у прилогу). Број рачуна и позив на број су исти као и за упис године (S56) и обавезно је доставити оригиналну уплатницу.

5. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 21500 дин (24000 дин за струковне козметичаре естетичаре, 32500 за зубне протетичаре) - предати оригиналну уплатницу

6. За запослене студенте - оригинална потврда o радном односу

Упис се врши лично или уз овлашћење оверено код нотара

Услови за рангирање (детаљни услови у прилогу):

1. Право на рангирање имају сви студенти који су у школској 2021/2022 години стекли од 48 до 60 ЕСПБ

2. Студенти уписани по афирмативној мери се не рангирају, задржавају статус студента који се финансира из буџета уколико су у претходној школској години остварили најмање 36 ЕСПБ.

Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ, и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2022/2023 години, документацију за упис могу предати до 16.09.2022. године, или након тога уз поштовање формираног распореда.

Упис године је обавезан за све студенте без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни или мастер рад). Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 131., став 1. тачка 3.)

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (DOC.pdf)DOC.pdf 13.09.2022.15:07
Учитај ову датотеку (Uslovi rangiranja skolska 22-23.pdf)Uslovi rangiranja skolska 22-23.pdf 12.09.2022.18:50

Допуна обавештења од 07.09.2022.

Студенти који су положили све испите и не користе октобарски испитни рок потребно је да до 12.09.2022. доставе документацију за рангирање.

Студенти који стичу услов за рангирање у октобарском року потребно је да предају документацију за рангирање најкасније сутрадан у односу на последњи положени испит.

Крајњи рок за предају документације за рангирање је закључно са 16.09.2022.

Обавезно је сачувати ШВ обрасце који су враћени студенту по обављеној контроли документације и предати их при упису године.

Објава прелиминарне и коначне ранг листе као и почетак уписа планиран је за последњу трећину септембра. Прецизан календар изласка прелиминарне и коначне ранг листе као и рокова за жалбу и почетка уписа биће постављен по добијању одлуке Наставно-стручног већа Академије. Још једном молимо студенте да пре предаје документације провере тачност унетих оцена у свом електронском индексу и обавезно напомену на шалтеру уколико уоче било какву грешку.

 

Обавештење у вези предаје документације за рангирање

Студенти који су положили све испите и не користе октобарски испитни рок потребно је да до 12.09.2022. доставе документацију за рангирање.

Потребна документација (попуњена читко, ћириличним писмом, плавом хемијском оловком):

1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
2. Фотокопија комплетног индекса
3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) - оба примерка се обострано попуњавају и предају на шалтеру уз осталу документацију

Документацију није потребно доставити лично али је неопходно да буде комплетна и у потпуности правилно попуњена. Непотпуна документација неће бити узета у разматрање. Све оцене за положене испите морају бити уписане у индекс. Молимо студенте да пре предаје документације провере тачност унетих оцена у свом електронском индексу и обавезно напомену на шалтеру уколико уоче било какву грешку.

Уплата средстава и пријава испита за октобарски испитни рок за студенте основних струковних и мастер струковних студија

Октобарски испитни рок биће одржан у периоду 07.09.2022.- 15.09.2022. Пријава испита за октобарски испитни рок вршиће се путем електронског индекса од 27.08.2022. до 02.09.2022.. Уплату средстава за пријаву испита потребно је извршити у периоду 22.08.2022. - 30.08.2022. уз обавезно уписивање личног позива на број. За полагање у октобарском испитном року могу се пријавити сви предмети за које је студент остварио минимално 30 предиспитних поена и оверио потпис наставника у школској 2021/2022 години. Пријава одбране завршног рада, мастер и специјалистичког рада као и ПИР-а ће се као и до сада вршити лично на шалтеру школе уз предају документације за сравњење. Накнадна пријава испита (после рока) може се извршити најкасније 24 часа пред одржавање испита уз надокнаду по важећем ценовнику Академије. Студенти који уплате и пријаве испит за октобарски испитни рок а положе наведени испит у септембарском року, могу у електронском индексу одјавити пријаву закључно са 02.09.2022. и средства ће аутоматски бити враћена. Накнадна одјава и повраћај средстава после наведеног рока неће бити могући.

Конкурс за упис у другом уписном року на студије у прву годину основних струковних студија за школску 2022/2023 годину

Питања уписној комисији на која нисте пронашли одговор у самом конкурсу можете упутити и на адресу

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Odluka.pdf)Odluka.pdf 31.08.2022.15:14

Још чланака...

Premium Joomla Templates