Општа обавештења

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-713 од 18.11.2021.

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању асистента за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-714 од 18.11.2021.

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању професора струковних студија са непуним 10% радним временом на неодређено време за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-715 од 18.11.2021.

Распоред консултација за летњи семестар школске 2021/2022 године

Р.

б.

Име, средње слово, презиме

Изборно звање

Дан у недељи

Време

Место

1.       

Др сци. мед. Батсилоу Иоана

ПСС

     

2.       

Др Булатовић Јована

ПСС

     

3.       

Др Васиљевић Благојевић Милица

ПСС

     

4.       

Др Иванишевић Ненад

ПСС

     

5.       

Др Јанић Лазар

ПСС

среда

13-14,30

Одсек ВЗШ

6.       

Др Јовчић Љиљана

ПСС

     

7.       

Др Кљајић Драгана

ПСС

четвртак

12,30-14

Одсек ВЗШ

8.       

Др Петровић Радић Марина

ПСС

     

9.       

Др Родић Бранка

ПСС

уторак

8-9,30

Одсек ВЗШ

10.   

Др Савковић Нада

ПСС

среда

15,30-17

Одсек ВЗШ

11.   

Др Станковић Јован

ПСС

четвртак

10,30-12

Одсек ВЗШ

12.   

Др Стефановић Драгослав

ПСС

     

13.   

Др сци. мед. Башић Јасмина

ПСС

уторак

8-9,30

Одсек ВЗШ

14.   

Др сци. мед. Бјекић Милан

ПСС

петак

10-11,30

Одсек ВЗШ

15.   

Др сци. мед. Будимчић Миленко

ПСС

четвртак

17-18,30

Одсек ВЗШ

16.   

Др сци. мед. Грбић Гордана

ПСС

     

17.   

Др сци. мед. Драгаш Миловановић Драгана

ПСС

четвртак

8,30-10

Одсек ВЗШ

18.   

Др сци. мед. Ђорђе Јелић

ПСС

     

19.   

Др сци. мед. Золотаревски Лидија

ПСС

     

20.   

Др сци. мед. Јовановић (Мирослав) Весна

ПСС

     

21.   

Др сци. мед. Кекуш Дивна

ПСС

     

22.   

Др сци. мед. Крстић Јелена

ПСС

четвртак

16,30-18

Одсек ВЗШ

23.   

Др сци. мед. Крстић Љиљана

ПСС

четвртак

12,30-14

Одсек ВЗШ

24.   

Др сци. мед. Мајсторовић Биљана

ПСС

среда

11-12,30

Одсек ВЗШ

25.   

Др сци. мед. Мијовић Биљана

ПСС

понедељак

14-15,30

Одсек ВЗШ

26.   

Др сци. мед. Милановић Исидора

ПСС

четвртак

11-12,30

Одсек ВЗШ

27.   

Др сци. мед. Миљановић Гора

ПСС

     

28.   

Др сци. мед. Митрашиновић Дејан

ПСС

среда

12-13,30

Одсек ВЗШ

29.   

Др сци. мед. Мишић Мирослав

ПСС

среда

13,30-15

Одсек ВЗШ

30.   

Др сци. мед. Новаковић Маријан

ПСС

уторак

14-15,30

Одсек ВЗШ

31.   

Др сци. мед. Паспаљ Далибор

ПСС

     

32.   

Др сци. мед. Пецарски Данијела

ПСС

     

33.   

Др сци. мед. Станковић Братислав

ПСС

     

34.   

Др сци. мед. Стојановић Јовановић Биљана

ПСС

среда

14-15,30

Одсек ВЗШ

35.   

Др сци. мед. Танасић Иван

ПСС

уторак

16-17,30

Одсек ВЗШ

36.   

Др сци. мед. Терзић Негра

ПСС

     

37.   

Др сци. мед. Тришовић Марија

ПСС

     

38.   

Др сци. мед. Филиповић Мила

ПСС

среда

11-12,30

Одсек ВЗШ

39.   

Др сци. мед. Црнчевић Радовић Љиљана

ПСС

     

40.   

ДрТрајков Марија

ПСС

     

41.   

Др сци. мед. Јовановић Стеван

Виши П

среда

12,45-14,15

Одсек ВЗШ

42.   

Др сци. мед. Јаковљевић Биљана

Виши П

четвртак

15-16,30

Одсек ВЗШ

43.   

Др сци. мед. Јовановић (Рајко) Весна

Виши П

     

44.   

Др сци. мед. Маричић Милена

Виши П

     

45.   

Др сци. мед. Стојановић Горан

Виши П

среда

14-15,30

Одсек ВЗШ

46.   

Др сци. мед. Тадић Душанка

Виши П

уторак

14-15,30

Одсек ВЗШ

47.   

Др сци. мед. Тасић Радица

Виши П

петак

12,45-14,15

Одсек ВЗШ

48.   

Владимир Илић, спец. инж. тех.

П

четвртак

12-13,30

Одсек ВЗШ

49.   

Вуковић Весна, спец. фарм.

П

понедељак

15,15-16,45

Одсек ВЗШ

50.   

Димоски Звонко, спец. фарм.

П

уторак

9,30-11

Одсек ВЗШ

51.   

Др Мандић Ана

П

петак

9-10,30

Поликлиника

52.   

Ђорђевић Јелена, спец. др мед.

П

петак

14,30-16

Одсек ВЗШ

53.   

Ивановић Марина, спец. инж. тех.

П

уторак

13-14,30

Одсек ВЗШ

54.   

Луковић Бојана, спец. др мед.

П

     

55.   

Максимовић Весна, спец. фарм.

П

уторак

11-12,30

Одсек ВЗШ

56.   

Спец. др мед. Мариновић Дубравка

П

среда

10-11,30

Одсек ВЗШ

57.   

Мр Станисављевић Сања

П

уторак

13-14,30

Одсек ВЗШ

58.   

Мр сци. др мед. Игор Димитријев

П

среда

12,30-14

Одсек ВЗШ

59.   

Мр сци. др мед. Младеновић Пауновић Калина

П

     

60.   

Мр сци. др мед. Станковић Верослава

П

понедељак

10-11,30

Одсек ВЗШ

61.   

Мр сци. др мед. Стојановић Светлана

П

уторак

12-13,30

Одсек ВЗШ

62.   

Новаковић Момчило, спец. др мед.

П

     

63.   

Смуђа Мирјана, спец. фарм.

П

четвртак

18,30-20

Одсек ВЗШ

64.   

Соловјов Наталија, спец. др мед.

П

среда

11,15-12,45

Одсек ВЗШ

65.   

Стојковић Наташа, спец. др стом.

П

понедељак

13-14,30

Одсек ВЗШ

66.   

Терзић Марковић Драгана, спец. фарм.

П

     

67.   

Удовичић Снежана, спец. др мед.

П

уторак

12,30-14

Одсек ВЗШ

68.   

Алексић Александра

НВ

     

69.   

Антић Гордана

НВ

среда

11,15-12,45

Одсек ВЗШ

70.   

Бабић Никола

НВ

     

71.   

Бркић Биљана

НВ

     

72.   

Др мед. Величковић Игор

НВ

четвртак

14-15,30

Одсек ВЗШ

73.   

Вујичић Данило

НВ

среда

12,30-14

Сокоб. 13

74.   

Гајић Жана

НВ

среда

17-18,30

Одсек ВЗШ

75.   

Дабић Маријана

НВ

     

76.   

Даријан Алберт

НВ

     

77.   

Ђорђевић Славица

НВ

среда

12,45-14,15

Одсек ВЗШ

78.   

Игњатовић Милица

НВ

уторак

13-14,30

Поликлиника

79.   

Јездимировић Данијела

НВ

среда

18-19,30

Одсек ВЗШ

80.   

Киш Емилија

НВ

понедељак

13,30-13

Одсек ВЗШ

81.   

Др Крсмановић Славица

НВ

понедељак

10-11,30

Одсек ВЗШ

82.   

Недовић Ненад

НВ

уторак

14-15,30

Одсек ВЗШ

83.   

Пажун Вања

НВ

понедељак

14-15,30

Одсек ВЗШ

84.   

Петровић Душанка

НВ

среда

13-14,30

Поликлиника

85.   

Пештерац Кујунџић Ангелка

НВ

     

86.   

Ранковић Драгица

НВ

петак

12,45-14,15

Одсек ВЗШ

87.   

Савковић Гордана

НВ

уторак

12,30-14

Одсек ВЗШ

88.   

Станић Гордана

НВ

петак

11,30-13

Одсек ВЗШ

89.   

Стојановић Драгица

НВ

петак

12,45-14,15

Одсек ВЗШ

90.   

Трбовић Верица

НВ

понедељак

14-15,30

Одсек ВЗШ

91.   

Шимпрага Љиљана

НВ

     

92.   

Вођевић Владан

НВ

среда

16,15-17,45

Одсек ВЗШ

Међународни фестивал документарног филма особа са инвалидитетом

Од 18 до 20. октобра 2021. у Југословенској кинотеци одржава се Међународни фестивал документарног филма особа са инвалидитетом - БОСИФЕСТ, који се под слоганом „Прозиран свет“ по дванаести пут одржава у Београду, у организацији Хенди Центра „Колосеум“. Сврха оснивања фестивала је указивање на стваралачки рад и могућности учесника на јавној културној сцени и ширење поруке да особе сa инвалидитетом треба да имају иста права и обавезе као и други грађани. На тај начин БОСИФЕСТ даје снажан подстицај за интегрисање особа сa инвалидитетом у друштво.

Имајући у виду позитивне тенденције Министарства просветенауке и технолошког развоја у вези са образовањем особа сa инвалидитетом, Академија струковних студија Београд пружа подршку студентима са инвалидитетом.

У складу са прописаним мерама у циљу превенције ширења COVID-19 број посетилаца филмских пројекција у Kинотеци је ограничен. Пројекције се одржавају уз све мере превенције које су на снази.

Улаз на пројекције 12. Босифеста је бесплатан, али је неопходно имати улазницу која се може преузети од 01.октобра у просторијама организатора Фестивала –Хенди Центра Колосеум (Панчићева 14,тел.011 2637 820) од 10 до 14 часова.      

Молимо све заинтересоване студенте да своје присуство потврде професорки Мили Филиповић на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Упис и обнова друге године за студенте струковних мастер студија за школску 2021/2022 годину

Упис студената вршиће се од 10-13 часова у периоду од 23.09.2021. до 28.09.2021. и од 01.10.2021. до 07.10.2021. године.

29.09. И 30.09. СЕ НЕЋЕ ВРШИТИ УПИС

Потребна документација (попуњена искључиво плавом хемијском оловком на ћириличном писму):

  1. 1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
  2. 2. Фотокопија комплетног индекса
  3. 3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) – оба примерка се обострано попуњавају и предају на шалтеру уз осталу документацију
  4. 4. Два Уговора о упису у школску 2021/2022 годину
  5. 5. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар  Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. и предати оригиналну уплатницу при упису
  6. Уплата прве рате школарине на жиро рачун школе у износу од 40 000 динара а преостали износ се дели на пет једнаких рата (обавезно уписати лични позив на број за уплату школарине и предати оригиналну уплатницу при упису)
  7. 6. У случају да студент није оверио летњи семестар потребна је уплата за накнадну оверу семестра у износу од 2000 динара, семестрални лист (преузима се у фотокопирници) – обавезно је уписати све положене предмете летњег семестра школске 2020/2021 године, фонд часова и имена професора

Освојено треће место на националном такмичењу Екотрофелија Србија

1                            ČESTITAMO STUDENTIMA, KAO I PROFESORIMA VEROSLAVI STANKOVIĆ I VLADI ILIĆU !                          2

 

ODRŽANO DEVETO STUDENTSKO TAKMIČENJE ZA NAJINOVATIVNIJI PREHRAMBENI PROIZVOD

EKOTROFELIJA SRBIJA 2021

 

BEOGRAD – 25. juna 2021. godine u Naučno-tehnološkom parku Beograd održano je deveto nacionalno studentsko takmičenje u kreiranju eko-inovativnih prehrambenih proizvoda – Ecotrophelia Srbija 2021. Učestvovalo je sedam timova studenata sa nekoliko univerziteta i akademija visokih strukovnih škola, u organizaciji Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije. Pobednički tim učestvovaće na evropskom takmičenju Ecotrophelia Europe koje će biti održano 10. i 11. oktobra 2021. godine u Kelnu, Nemačka u okviru sajma ANUGA.

Prvo mesto osvojio je tim Icebiotic team sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa proizvodom „Ice Biotic“ koji predstavlja funkcionalni sladoledni dezert na bazi kozjeg mleka obogaćen inulinom i probiotskim kulturama. Drugo mesto osvojio je tim Ice team sa Univerziteta u Novom Sadu, sa proizvodom ,,EcoFreeze“ koji je osvežavajući sladoled na bazi herbalne i voćne prašine koja predstavlja sekundarni proizvod iz industrije filter čaja. Treće mesto podelili su timovi Be free sa Univerziteta u Nišu i proizvodom ,,Cookie free“ koji predstavlja ručno pravljeni vegan kolač bez glutena, šećera i aditiva sa dodatkom tropa jabuke i tim Džigzi sa Akademije strukovnih studija Beograd sa istoimenim proizvodom koji predstavlja čips od juneće jetre u više ukusa. Ove godine, odlukom žirija i uz ekskluzivnu podršku kompanije Desing, dodeljena je i specijalna nagrada za veštine komunikacije koja je pripala timu Okarina sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa istoimenim proizvodom koji predstavlja eko-inovativni bezglutenski hleb bogat vlaknima, izvor proteina, bez šećera i sadrži soju.

„Pobednici nacionalnog takmičenja imaju sjajnu priliku da predstave svoj proizvod i poslovne ideje na evropskom takmičenju najboljih studentskih timova koje se tradicionalno održava na nekom od vodećih evropskih sajmova hrane, a ove godine je to ANUGA u Kelnu, i ujedno saznaju kako njihove ideje, sposobnosti i veštine odgovaraju potrebama evropskog, pa i svetskog tržišta“, izjavio je prof. dr Viktor Nedović, Predsednik Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Predsednik Organizacionog odbora nacionalnog takmičenja.

Takmičenje se organizuje u sklopu sprovođenja Strategije pametne specijalizacije Republike Srbije (4S) čiji je jedan od prioriteta "Hrana za budućnost", pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i uz višegodišnju podršku USAID-ovog Projekta za konkurentnu privredu, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Naučno - tehnološkog parka Beograd, Centra za promociju nauke, kao i uz trening i edukativnu podršku i partnerstvo sa Case Study Club-om Fakulteta organizacionih nauka, kako bi se podstaklo preduzetništvo među studentima i pomogao plasman inovativnih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu.

Za više informacija o takmičenju Ekotrofelija Srbija molimo kontaktirajte Udruženje prehrambenih tehnologa Srbije: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

3

Studenti sa prof.dr Viktorom Nedovićem, Predsednikom Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije i Predsednikom organizacionog odbora Ekotrofelija Srbija

Још чланака...

Premium Joomla Templates