Општа обавештења

Поништавање конкурса Академије струковних студија Београд

Поништава се конкурс Академије струковних студија Београд, који је објављен у листу „Послови“ од 21.04.2021. године, у делу за избор једног извршиоца у звању професора струковних студија са пуним радним временом на неодређено време за област Друштвено-хуманистичке науке, ужа научна област Дидактичко-методичке науке, у Одсеку Висока здравствена школа.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Ponistavanje konkursa.jpg)Ponistavanje konkursa.jpg 12.05.2021.16:29

Предавање "Иновативно предузетништво-како до успешног стартапа у туризму"

Retku priliku da čujete kako se od inovativne ideje stiže do globalnog tržišta možete iskoristiti u sredu u 13h na predavanju "Inovativno preduzetništvo - Kako do uspešnog startapa u turizmu". Svoja iskustva i startap put podeliće Deana Stanković, suosnivač kompanije MedBooker.

U pitanju je platforma kreirana u svrhu medicinskog i zdravstvenog turizma koja ima za cilj da automatizuje proces zakazivanja, realizacije i osiguranja, čime odabrano medicinsko – turističko putovanje svodi na par jednostavnih koraka.

 

U razvoju svog startapa, Deana je imala veliku podršku Poslovno tehnološkog inkubatora tehničkog fakulteta Beograd (BITF) i  Naučno-tehnološkog parka Beograd (NTP Beograd), kroz povezivanje sa mentorima, biznis obuke, umrežavanje i sl. 

 

Predavanje zajedno organizuju Akademija strukovnih studija Beograd, odsek Visoka hotelijerska škola, NTP Beograd, BITF i Medbooker, na ZOOM platformi.

 

Link za predavanje  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mZW499d2RCOjPKy4kAaqRQ

 

Poziv na predavanje

Виртуелни ERASMUS + инфо дан

Erazmus info dan

 

Pozivamo sve zainteresovane studente na VIRTUELNI ERAMUS+ INFO DAN

SREDA 12. maj 2021. godine u 12h

 

SAZNAJTE:

 • -kako da se uključite u program razmene studenata na nekom od evropskih univerziteta
 • -kako da aplicirate za stipendiju
 • -o uslovima za dodelu stipendija
 • -o priznavanju ispita  
 • -o načinu studiranja, boravku i troškovima tokom trajanja mobilnosti

 

PRIKLJUČITE NAM SE NA ZOOM PLATFORMI PUTEM SLEDEĆEG LINKA:

 

https://us02web.zoom.us/j/88362187073

 

ИНФОРМАЦИЈА СТУДЕНТИМА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД У ВЕЗИ СА МОГУЋНОСТИМА ЗА ОДЛАЗАК НА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕRASMUS+ КА103

erasmus

 

 

 

 

 

 

 Презентација за студенте АССБ који су заинтересовани за мобилност

Ерасмус + је програм ЕУ за подршку образовању, обуци, омладини и спорту у Европи. Oмогућава студентима одлазак на студентске размене и студентске праксе које се могу реализовати у било којој земљи која учествује у програму. У програмске земље спадају све земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија, Србија и Турска.

Студенти свих нивоа студија, осим студената прве године основних студија, имају могућност одласка у иностранство на студентске размене. 

Осим размена, студентима је на располагању и стипендирани боравак у иностранству у сврху обављања стручне праксе. Обављање стручне праксе, за разлику од студентских размена, доступно је и студентима прве године. 

Студентске размене и стручне праксе се морају реализовати у току трајања студија. Уколико се пракса реализује у некој од програмских држава студенти могу отићи на праксу након дипломирања, под условом да су се пријавили док су били студенти, уз напомену да се пракса мора завршити у периоду од једне године од датума дипломирања.

Студентске размене трају по 5 месеци (један семестар), а стручне праксе од 2 месеца до годину дана. Размене су осмишљене тако да студенти похађају предавања и полажу испите, тј. остваре одговарајуће ЕСБП који се признају по повратку у матичне институције у Србији. Стручне праксе служе за стицање и развијање практичних знања и вештина кроз рад у иностраним предузећима, организацијама и компанијама.


У наставку можете пронаћи најважније информације везане за могућности студентске размене кроз Еразмус+ програм.

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од 5 месеци на иностраној високошколској институцији, у оквиру које се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији. Када је реч о студентским праксама, оне се могу реализовати у иностраном предузећу, установи или организацији и трају од 2 до 12 месеци.

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије подразумевају аутоматски покривене све трошкове школарине и обезбеђују износе за покривање трошкова живота. Стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу, а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

Земље у којима се мобилност реализује

Месечни износ стипендије

Покривени путни трошкови

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска,  Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

520 евра

НЕ

Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска

470 евра

НЕ

Додатна средства за реализацију мобилности

Студенти који иду на мобилност зарад обављања стручне праксе у некој од програмских земаља имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 100 евра месечно који се додају на горе наведене износе.

Студенти у неповољном социо-економском положају који учествују у активностима мобилности, било кроз студентске размене или кроз стручне праксе, имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 200 евра месечно. Критеријум припадности овој категорији подразумева да студент долази из домаћинства чији укупни месечни приходи не прелазе износ од две просечне нето плате у Републици Србији. 

Критеријуми прихватљивости су следећи:

 • Укупни месечни приходи у целом домаћинству не прелазе износ од две просечне нето плате – 118.439,33 динара. Овај износ је био утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар – јун 2020. године, у износу од 59.219,67 динара, објављен на сајту Републичког завода за статистику и може бити ажужиран у наредном периоду. Као доказ неповољног социо-економског положаја, потребно је доставити Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства које издаје општина на којој је пријављена адреса пребивалишта студента, наведена на личној карти или на другом документу који издаје надлежно тело, а који сведочи о адреси пребивалишта студента. За студенте који су држављани Републике Србије, ову потврду издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Студенти који су страни држављани а који су уписани на високошколску установу у Републици Србији потребно је да доставе еквивалентни документ који издаје надлежна служба државне управе у земљи пребивалишта.
 • Својеручно потписана изјава којом студент, под материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да су подаци наведени у приложеној документацији тачни и потпуни, те овлашћује надлежне да исте имају право да провере, обрађују, чувају и употребљавају у складу са важећим прописима.

Студенти са хендикепом аплицирају за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему се приликом пријаве може затражити одобрење за покривање додатних трошкова који се могу односити на: прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго.

У случају мобилности ради обављања стручне праксе, студент има право на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно, независно од тога да ли се налази у неповољном социо-економском положају. Међутим, у случају мобилности ради обављања стручне праксе код студената који се налазе у неповољном социо-економском положају, ти студенти имају право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција студента у Србији има потписан Еразмус+ уговор или остварену сарадњу. Списак тих институција најбоље је проверити са члановима Комисије за међународну сарадњу Академије струковних студија Београд чије су електронске адресе  доступне на следећој адреси: https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/

Која су потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности назначен je тачан списак потребне документације који обично укључује: 

 • CV,
 • мотивационо писмо,
 • писма препоруке, 
 • уверење о положеним испитима,
 • доказ о познавању језика извођења наставе на нивоу Б2 (често енглески језик; ипак, неретко се настава изводи и на језику државе у којој се високошколска установа налази. Тако ако се ради о неким од земаља нашег региона, није потребан доказ о познавању језика извођења наставе);

Студент који је одабран да иде на мобилност ради слушања наставе, потписује уговор о учењу (Learning Agreement - Student Mobility for Studies) са обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији.

Студент који је одабран да иде на  мобилност ради стручне праксе, потписује уговор о учењу (Learning Agreement - Student Mobility for Traineeship), као и матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује, и он дефинише детаљан програм праксе и очекиване исходе учења.

За реализовање програма мобилности Академија струковних студија Београд ће расписати конкурс који ће бити доступан на сајту Академије струковних студија Београд и на сајтовима сва три одсека. Све додатне информације у вези са овим програмом студенти могу добити од чланова Комисије за међународну сарадњу из одсека којем припадају. Списак чланова Комисије за међународну сарадњу Академије струковних студија Београд, доступан је на страници https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/ 

Извори:

 1. https://erasmusplus.rs/stipendije/razmena-studenata/erazmus-plus-kreditna-mobilnost
 2. https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/

 

Конкурс Академије струковних студија Београд

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен на интернет страници  www.assb.edu.rs  дана 21.04.2021. године  ОБЈАВЉЕН  ЈЕ  И  У  ЛИСТУ  “ПОСЛОВИ” број 930 дана 21.04.2021. године .

У поступку техничког уређивања огласа у листу “Послови” изостављен је следећи део конкурса  :

„ Рок за пријавање на конкурс је  8 дана од дана објављивања  у гласилу Националне службе за запошљавање“, листу „Послови“.

У општим условима  конкурса листа „Послови“ , између осталог, наведено је  да се пријава на конкурс са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање наведених послова упућује на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања конкурса, осим ако није наведен други рок.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (konkurs_21_04.pdf)konkurs_21_04.pdf 21.04.2021.14:07

Поништавање конкурса Академије струковних студија Београд

 Поништава се конкурс Академије струковних студија Београд, који је објављен у листу „Послови“ од 18.11.2020. годинe.
 
уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (ponistenje-konkursa.pdf)ponistenje-konkursa.pdf 21.04.2021.13:41

Обавештење о полагању пријемног испита и организацији припремне наставе за школску 2021/2022 годину

У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 • 1. Струковна медицинска сестра: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 2. Струковна медицинска сестра-бабица: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 3. Струковна медицинска сестра-васпитач: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 4. Струковни санитарно-еколошки инжењер: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 5. Струковни медицински радиолог: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 6. Струковни физиотерапеут: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 7. Струковни радни терапеут: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 8. Струковни нутрициониста дијететичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 9. Струковни медицинско-лабораторијски технолог: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 10. Струковни козметичар естетичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 11. Струковни зубни протетичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању

 

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, поред здравствене способности која се доказује лекарским уверењем, експертиза за Струковног медицинског радиолога - способност за рад у зони јонизујућег зрачења. Експертизу издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале.

Пријемни испит из предмета Здравствена нега се полаже по плану и програму средње медицинске школе за следеће студијске програме:

 • 1. Струковна медицинска сестра
 • 2. Струковна медицинска сестра - бабица
 • 3. Струковна медицинска сестра - васпитач

 

Пријемни испит из предмета Биологија се полаже по плану и програму средње медицинске школе за следеће студијске групе:

 • 1. Струковни санитарно-еколошки инжењер
 • 2. Струковни медицински радиолог
 • 3. Струковни физиотерапеут
 • 4. Струковни радни терапеут
 • 5. Струковни нутрициониста дијететичар
 • 6. Струковни медицинско-лабораторијски технолог
 • 7. Струковни козметичар естетичар
 • 8. Струковни зубни протетичар

 

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.

Динамика конкурса и уписа :

 1. * Конкурс - крајем јуна
 2. * Полагање пријемног испита - крај јуна-почетак јула
 3. * Упис - прва половина јула

 

Прецизни термини биће накнадно објављени.

Одсек организује припремну наставу за полагање пријемног испита из Здравствене неге и Биологије.Припремна настава одвијаће се online преко Zoom платформе. Предвиђен укупан фонд часова за сваки наставни предмет је 24 школска часа. Наставни план је у складу са Наставним планом и програмом средње медицинске школе.

 

Пријављивање кандидата за први циклус припремне наставе почиње 22.04.2021. и траје до 07.05.2021. Кандидати који се пријаве после наведеног рока биће прикључени другом кругу припремне наставе. Предавања ће се одржавати суботом са почетком у 10:00 часова по следећој динамици: три школска часа, пауза у трајању од 15 минута, три школска часа. Прво предавање заказано је за 08.05.2021. у 10:00 часова . Кандидати заинтересовани за похађање припремне наставе пријаву могу послати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Приликом пријаве за припремну наставу потребно је у мејлу навести:

 1. -Презиме, име једног родитеља и име кандидата
 2. -Назив предмета за који се пријављује
 3. -Email адресу кандидата
 4. -Фотографију уплате за накнаду за похађање припремне наставе

Накнада за похађање припремне наставе: 15000,00 динара.

Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Жиро рачун: 840-2115666-34, позив на број S56

Сврха уплате: Припремна настава, Одсек Висока здравствена школа

 

ЛИТЕРАТУРА

Здравствена нега

 1. 1. Баљозовић А., Костић С., Баљозовић Н.: Здравствена нега I, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 2. Баљозовић А., Јојкић К., Хити Р., Баљозовић Н.: Здравствена нега II, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 3. Поповић Р., Боровић П.:Здравствена нега III, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 4. Путниковић Б., Терзић М., Мазић С., Алимпић М., Марковић С.: Здравствена нега IV, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.

Биологија

 1. 1. Биологија 1 – Балос Д. , Панић Д.,Стевановић Б., Пауновић К., Стевановић Ђ.
 1. 2. Биологија 2 – Крумић М., Савић И., Ћурчић Б.
 1. 3. Биологија 3 – Мариновић Д., Анђелковић М., Савић А., Дилкић В
уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (mejl.jpg)Изглед мејла који треба послати за пријаву 21.04.2021.10:43

Онлајн предавање: Лични бренд студента на друштвеним мрежама – Пут ка успеху у каријери

Обавештавамо наше будуће и садашње студенте да ће колегиница Драгана Василијевић Валент одржати бесплатно онлајн предавање на веома занимљиву тему: Лични бренд студента на друштвеним мрежама – Пут ка успеху у каријери. Предавање је 26. априла у 14 часова путем апликације Зум. Линк на образац за пријаву је овде.

dragana vasilijevic valent promotivno predavanje2

Обавештење за Струковне медицинско лабораторијске технологе преве године

Вежбе из предмета Медицинска цитологија од 26.04.2021. године прелазе на онлајн модел и одржаваће се за све групе у термину понедељак од 16 до 18 часова.

Обавештење

Због заказаног Већа Одсека Високе здравствене школе, вежбе из предмета Здравствена нега у психијатрији (Студијски програм: Струковна медицинска сестра-друга година) за групе број: 3, 4, 5 и 6 одржаће се у термину од 8 до 9, 30 у амфитеатру.

Анкета Канцеларије за младе Градске општине Земун

Канцеларија за младе Градске општине Земун спроводи анкету намењену младима од 15 до 30 година, са идејом да добије информације о потребама младих, њиховим жељама и интересовањима,  а све у циљу да њихове жеље преточи у званичан документ (Локални акциони план за младе 2021-2025) . Усвајањем овог документа створио би се одговорајући основ за реализацију програма и пројеката намењених младима који желе да поспеше своје знање, унапреде окружење око себе и квалитетније утроше слободно време.

Молимо студенте да попуне анкету која се налази овде. Напомињемо да је анкета анонимна.   

 

Анкета Канцеларије за младе Градске општине Земун

Канцеларија за младе Градске општине Земун спроводи анкету намењену младима од 15 до 30 година, са идејом да добије информације о потребама младих, њиховим жељама и интересовањима,  а све у циљу да њихове жеље преточи у званичан документ (Локални акциони план за младе 2021-2025) . Усвајањем овог документа створио би се одговорајући основ за реализацију програма и пројеката намењних младима који желе да поспеше своје знање, унапреде окружење око себе и квалитетније утроше слободно време.

Молимо студенте да учествују у анкети у што већем броју. Напомињемо да је анкета анонимна.   

Клик за линк за анкету.

Covid 19 - Обавештење за студенте

Мејл адреса на коју се могу јавити студенти који су позитивно тестирани на Covid 19, студенти којима је изречена мера изолације и студенти који су у самоизолацији до пристизања резултата теста Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .Приликом слања мејла неопходно је послати следеће податке: Име и презиме, студијски програм, годну студија, број индекса и фотографију налаза (резултата теста, решење о упућивању у изолацију или извештај лекара)

Још чланака...

Premium Joomla Templates