Конкурс Академије струковних студија Београд

21апр2021

Конкурс Академије струковних студија Београд

Конкурс Академије струковних студија Београд   за  избор  у звање и заснивање  радног односа наставника објављен на интернет страници  www.assb.edu.rs  дана 21.04.2021. године  ОБЈАВЉЕН  ЈЕ  И  У  ЛИСТУ  “ПОСЛОВИ” број 930 дана 21.04.2021. године .

У поступку техничког уређивања огласа у листу “Послови” изостављен је следећи део конкурса  :

„ Рок за пријавање на конкурс је  8 дана од дана објављивања  у гласилу Националне службе за запошљавање“, листу „Послови“.

У општим условима  конкурса листа „Послови“ , између осталог, наведено је  да се пријава на конкурс са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање наведених послова упућује на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања конкурса, осим ако није наведен други рок.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (konkurs_21_04.pdf)konkurs_21_04.pdf 21.04.2021.14:07
Premium Joomla Templates