Обавештење о полагању пријемног испита и организацији припремне наставе за школску 2021/2022 годину

21апр2021

Обавештење о полагању пријемног испита и организацији припремне наставе за школску 2021/2022 годину

У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

 • 1. Струковна медицинска сестра: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 2. Струковна медицинска сестра-бабица: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 3. Струковна медицинска сестра-васпитач: завршена средња медицинска школа и гимназија
 • 4. Струковни санитарно-еколошки инжењер: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 5. Струковни медицински радиолог: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 6. Струковни физиотерапеут: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 7. Струковни радни терапеут: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 8. Струковни нутрициониста дијететичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 9. Струковни медицинско-лабораторијски технолог: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 10. Струковни козметичар естетичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању
 • 11. Струковни зубни протетичар: завршена средња школа у четворогодишњем трајању

 

Посебне способности као услов за упис у прву годину студија су, поред здравствене способности која се доказује лекарским уверењем, експертиза за Струковног медицинског радиолога - способност за рад у зони јонизујућег зрачења. Експертизу издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић“, Делиградска 29, Београд.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат постигнут на пријемном испиту.

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у I, II, III и IV разреду помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може имати најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује се на две децимале.

Пријемни испит из предмета Здравствена нега се полаже по плану и програму средње медицинске школе за следеће студијске програме:

 • 1. Струковна медицинска сестра
 • 2. Струковна медицинска сестра - бабица
 • 3. Струковна медицинска сестра - васпитач

 

Пријемни испит из предмета Биологија се полаже по плану и програму средње медицинске школе за следеће студијске групе:

 • 1. Струковни санитарно-еколошки инжењер
 • 2. Струковни медицински радиолог
 • 3. Струковни физиотерапеут
 • 4. Струковни радни терапеут
 • 5. Струковни нутрициониста дијететичар
 • 6. Струковни медицинско-лабораторијски технолог
 • 7. Струковни козметичар естетичар
 • 8. Струковни зубни протетичар

 

Резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.

Динамика конкурса и уписа :

 1. * Конкурс - крајем јуна
 2. * Полагање пријемног испита - крај јуна-почетак јула
 3. * Упис - прва половина јула

 

Прецизни термини биће накнадно објављени.

Одсек организује припремну наставу за полагање пријемног испита из Здравствене неге и Биологије.Припремна настава одвијаће се online преко Zoom платформе. Предвиђен укупан фонд часова за сваки наставни предмет је 24 школска часа. Наставни план је у складу са Наставним планом и програмом средње медицинске школе.

 

Пријављивање кандидата за први циклус припремне наставе почиње 22.04.2021. и траје до 07.05.2021. Кандидати који се пријаве после наведеног рока биће прикључени другом кругу припремне наставе. Предавања ће се одржавати суботом са почетком у 10:00 часова по следећој динамици: три школска часа, пауза у трајању од 15 минута, три школска часа. Прво предавање заказано је за 08.05.2021. у 10:00 часова . Кандидати заинтересовани за похађање припремне наставе пријаву могу послати на мејл _______________ .

Приликом пријаве за припремну наставу потребно је у мејлу навести:

 1. -Презиме, име једног родитеља и име кандидата
 2. -Назив предмета за који се пријављује
 3. -Email адресу кандидата
 4. -Фотографију уплате за накнаду за похађање припремне наставе

Накнада за похађање припремне наставе: 15000,00 динара.

Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а

Жиро рачун: 840-2115666-34, позив на број S56

Сврха уплате: Припремна настава, Одсек Висока здравствена школа

 

ЛИТЕРАТУРА

Здравствена нега

 1. 1. Баљозовић А., Костић С., Баљозовић Н.: Здравствена нега I, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 2. Баљозовић А., Јојкић К., Хити Р., Баљозовић Н.: Здравствена нега II, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 3. Поповић Р., Боровић П.:Здравствена нега III, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
 1. 4. Путниковић Б., Терзић М., Мазић С., Алимпић М., Марковић С.: Здравствена нега IV, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.

Биологија

 1. 1. Биологија 1 – Балос Д. , Панић Д.,Стевановић Б., Пауновић К., Стевановић Ђ.
 1. 2. Биологија 2 – Крумић М., Савић И., Ћурчић Б.
 1. 3. Биологија 3 – Мариновић Д., Анђелковић М., Савић А., Дилкић В
Premium Joomla Templates