Обавештење о покретању процедуре за добијање акредитације за мастер студијске програме

23јун2022

Обавештење о покретању процедуре за добијање акредитације за мастер студијске програме

Академијa струковних студија Београд, ушла је у процедуру добијања акредитације за следеће мастер студијске програме:

- Мастер студијски програм Пословна економија у туризму; одсек Висока туристичка школа

- Струковни мастер медицинска сестра - 5 модула (клиничка нега, анестезија и реанимација, инструментирање у операционој сали, јавно здравље и методика наставе), одсек Висока здравствена школа

- Струковни мастер физиотерапеут - Спортска рехабилитација, одсек Висока здравствена школа

- Мастер студијски програм Менаџмент у хотелијерству, одсек Висока хотелијерска школа

Premium Joomla Templates