Више образовање (по Закону о Вишој школи) - огласна табла

Продужетак рока за завршетак студија за студенте уписане на основне студије и на студије на вишим школама до 10.09.2005. године

Закон о Високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон):

Члан 148

Студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005. године могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2021/2022. године.

Обнова апсолвентског стажа за студенте (апсолвенте) уписане по Закону о вишој школи за школску 2021/2022 годину вршиће се од 18.10.2021.године до 22.10.2021.године и тада ће се вршити пријава испита за новембарски испитни рок.
Потребна документација за обнову апсолвентског стажа:
-Индекс
-Молба (добија се у студентској служби)
-Уплата од 15.000 динара на жиро рачун школе са позивом на број S56.
Обнова апсолвентског стажа и пријава испита за новембарски испитни рок може се обавити од 18.10.2021.године до 22.10.2021.године од 11:00 до 13:00 часова на шалтеру број 1.

Распоред полагања испита у јунском испитном року за школску 2018/2019 годину за студенте уписане по Закону о вишој школи

Виша медицинска сестра-техничар

Инфективне болести са епидемиологијом-проф. др Дарко Ножић

Физиологија –проф.др Љиљана  Шћепановић

07.06.2019 у 10,00 Школа

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

13.06.2019 u 11,00  Школа

Медицинска рехабилитација- проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

                                     практично  ВМА 

Школа теорија проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

Хирургија-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

Школа

Здравствена нега- мр Божица Мунћан

10.06.2019 у 12,00 Школа

Здравствена нега у инфектологији- Др сци мед Биљана Мајсторовић

12.06.2019 у 12,00  практични+ теорија Школа

Здравствена нега у интерној медицини-мр Сања Станисављевић

06.06.2019 у 14,00 практични  +  теорија Школа

Неурологија са негом-проф. др сци.мед.Наташа Церовац

10.06.2019  у 12,00  практични Школа   спец.фарм.Звонко Димовски

18.06.2019  у 16,00  теорија  Школа  проф. Др сци.мед. Наташа Церовац

Психијатрија са негом-Проф. Др сци.мед Јелена Крстић

12.06.2019 у   10,00 Школа

Здравствена нега у хирургији-проф. др сци. мед. Негра Терзић

12.06.2019. у 09,00 практични + теорија ВМА

Педијатрија-спец. др мед. Меланија Илић

08.06.2019  у 11,00  Школа

Здравствена нега у педијатрији- др сци. мед. Биљана Стојановић

10.06.2019  у  08,00 практични и  теорија   Школа

Гинекологија и акушерство-др сци.мед Марија Тришовић

20.06.2019. у 17,00Школа

Здравствена нега у гинекологији и акушерству-мр спец.фарм. Милена Маричић

20.06.2019 у 12,00 практични + теорија Школа

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Гордана Мандић Гајић

15.06.2019 у 12,00    Школа

Здравствена нега у примарној здравственој заштити- проф. др сци. мед. Дивна Кекуш

13.06.2019 у 11,00   Школа

Методика и организација здравствене неге-спец.фарм. Драган Терзић Марковић

Школа

Клиничка фармакологија-Проф. др сци.мед. Исидора Милановић

17.06.2019 у 10,00   Школа

Менаџмент у здравству-Др. Љиљана Јовчић

       - Школа

Социологија-проф.др Јована Булатовић

      - Школа

 

Виши физиотерапеут и

Виши радни терапеут

 

Социологија-проф.др Јована Булатовић

- Школа

Медицинска етика- Проф.др сци.мед  Гордана Грбић

14.06.2019. у 10,00 Школа

Социјална медицина- Проф.др сци.мед  Гордана Грбић

13.06.2019 у 10,00

Кинезиологија- мр. Стеван Јовановић

07.06.2019 у 08,00 Школа практични+ теорија

Медицинска рехабилитација- проф. др сци. мед Љиљана Крстић

11.06.2019 у  08,00      Школа

Интерна медицина- др мед. Мирјана Костић Милосављевић

05.06.2019 у11,00.  Школа

Неурологија са негом-проф. Др сци.мед. Наташа Церовац

18.06.2019 у 16,00  Школа

Хирургија са ортопедијом-проф. др Небојша Радовановић

 Школа

Општа физикална терапија-мр Марија Трајков

11.06.2019 у 07,30   Школа прак+теорија

Клиничка физикална терапија-проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

03.06.2019 у 10,00 -  практични  Сокобањска

15.06.2019 у10,00    теорија Школа

Општа кинезитерапија-Ранка Марић

 14.06.2019 у 09,00    Сокобањска 13 практични

Општа кинезитерапија-Ненад Ненадовић

07.06.2019  у 08,00    Школа практични

Теорија из Општа кинезитерапија-проф. Др. Драгана Кљајић

24.06.2019 у 10,00  Школа

 

Клиничка кинезитерапија-Александра Алексић, практични

06.06.2019 у 10,00  Сокобањска

Клиничка кинезитерапија-Данило  Вујичић ,практични

07.06.2019 у 12,00 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Ангелка Пештерац, практични

07.06.2019 у 12,00   Сокобањска 13   

Клиничка кинезитерапија-Никола Бабић, практични

11.06.2019 у 12,30 Школа   

Теорија  из Клиничке кинезитерапије- проф др Драгана Кљајић

24.06.2019 у 10,00 Школа

 

Виши санитарни техничар и

Виши медицинско-лабораторијски техничар

 

Комунална хигијена- Мр сци. др мед.Верослава Станковић

Практични +теорија Школа

Терапеутско одређивање лекова и токсикологија-спец. фарм. Исидора Милановић

Школа

Хематологија -др сци. мед. Братислав Станковић

18.06.2019. у 10,00 Школа

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

13.06.2019 u 11,00  Школа

Хемија- спец.фарм.Башић Јасмина

07.06.2019 у 10,00

Клиничка биохемија-Проф Наташа Петронијевић

14.06.2019 у 12,00 Школа

Виши радиолошки техничар

Организација радиолошке службе- спец др.мед Момчило Новаковић

Школа

Нуклеарна медицина -проф др Борис Ајдиновић

18.06.2019. у 14,00 Школа

Радиолошка дијагностика- мр сци др мед Калина Пауновић

12.06.2019. у 08,00 Школа

Радиотерапија- мр сци др мед Калина Пауновић

12.06.2019. у 08,00 Школа

 

Виши дијететичар – нутрициониста

 

Исхрана здравих људи- др Нађа Васиљевић

-

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

Школа

Хемија намирница – спец.фарм.Башић Јасмина

практично, Школа

теорија, Школа

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Гордана Мандић Гајић

Школа

Биохемија- спец.фарм.Башић Јасмина

07.06.2019 у 10:00 Школа

                                    

Виши зубни техничар-ппротетичар

Виша стоматолошка сестра-техничар

Социјална медицина-проф др сци мед Гордана Грбић

Школа

Ортопедија вилица –проф др сци мед Иван Танасић

 Школа

Орална хирургија –проф др сци мед Иван Танасић

07.06.2019 у 11,00 Школа

Здравствена нега- мр Божица Мунћан

10.06.2019 у 12,00 Школа

Социјална медицина- Проф.др сци.мед  Гордана Грбић

13.06.2019 у 10,00

Марија Станојевић, Виши стручно-технички сарадник

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ ПО ЗАКОНУ О ВИШОЈ ШКОЛИ

Обнова апсолвентског стажа за студенте уписане по  Закону о вишој школи за школску 2018/2019 годину вршиће се од 15.10.2018.године до 22.10.2018.године и тада ће се вршити пријава испита за новембарски испитни рок.

Потребна документација за обнову апсолвентског стажа:

-Индекс

-Молба (добија се  у студентској служби)

-Уплата од 12.000 динара на жиро рачун школе са позивом на број S56.

Рад студентске службе је сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова (канцеларија прва врата десно у приземљу Школе).

Premium Joomla Templates