Решење о увиду јавности у Извештај

16јун2022

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01-588 од 15.06.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању наставник вештина за научну област Медицина, ужа област Лабораторијска технологија и инжењерство са пуним радним временом, на одређено време од пет година – један извршилац , у Академији струковних студија Београд, Одсеку Висока здравствена школа.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Resenje o uvidu javnosti - 15-06-202220220615_14471198.pdf)Resenje o uvidu javnosti - 15-06-202220220615_14471198.pdf 16.06.2022.07:28
Premium Joomla Templates