Решење о увиду јавности у Извештај

13мај2022

Решење о увиду јавности у Извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима број: 01/430 од 12.05.2022. године за утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању предавача за област Ликовне уметности, ужу научну област Естетска и декоративна козметика, са радним временом 50% на одређено време од 5 година – један извршилац.

 

430

Premium Joomla Templates