Историјат школе

Висока здравствена школа струковних студија у Београду (Виша медицинска школа у Београду)  основана је 07. јануара 1958. године, као прва виша медицинска школа у Народној Републици Србији. Школа је почела са радом септембра исте године, са основним задатаком да образује кадрове више стручне спреме за рад у здравствено-социјалним установама, за организаторе патронажне службе, за рад на здравственом васпитању као и за рад у хигијенској служби и санитарној инспекцији. У складу са одредбама Закона о високом образовању Републике Србије, Висока здравствена школа струковних студија у Београду је високошколска установа основана од стране Владе Републике Србије и у државном је власништву, са седиштем у Земуну, ул. Цара Душана  број 254.

Виша медицинска школа у Београду основана је 07. јануара 1958. године и почела је са радом септембра исте године. Тада је имала задатак да образује кадрове више стручне спреме за рад у здравствено-социјалним установама, за организаторе патронажне слижбе, за рад на здравственом васпитању као и за рад у хигијенској служби и санитарној инспекцији. Школа је имала два периода у свом раду, који су се разликовали по програму и условима пријема.

У првом периоду који је трајао до 1963. године школа је била интернатског типа и школовање је трајало три године.

На школовање су примани само кандидати женског пола, неудате и са провером физичког и психичког здравља. Како је била интернатског типа, није било могуће уписати већи број студената, па је у овом периоду било уписано 137 студената, од којих је дипломирало 103. Тада је имала само одсек виших медицинских сестара и одсек виших санитарних техничара.

Брз развој медицинске науке, издвајање бројних специјализација и субспецијализација, резултирао је потребом за школовањем нових профила здравствених радника на вишем нивоу.

Тако се 1964. године у Школи отвара одсек виших физиотерапеута, 1965. године и одсек виших радних терапеута. Школске 1973/74. године уписани су први студенти на групи виших ортотичко-протетичких техничара, а 1974/75. године и први виши рендген техничари.

Школске 1987/88 године се отвара одсек виших дијететичара-нутрициониста, 1990/91. је отворен одсек виших зубних техничара-протетичара и 1995/96. године смер виших медицинско-лабораторијских техничара.

Смер виши естетичар-козметичар отворен је школске 1999/2000. године, а смер виша стоматолошка сестра школске 2000/01.

Школа је са радом отпочела у згради садашње средње медицинске школе у Делиградској улици 31, па се преселила у улицу Војводе Миленка 33, затим у улицу Панте Срећковића 2, да би 1988. године добила своју сталну зграду у улици Цара Душана 254. у Земуну.

Од оснивања, школом су руководили:

 • проф. др сци. Андреја Делини, в.д. директор од 1958-1961, и директор од 1961-1967. године
 • проф. др сци. Живојин Зец, директор од 1967-1969. и 1977-1979. године
 • проф. др сци. мед. Бранислав Неговановић, директор од 1969-1977. године
 • проф. Десанка Ђурановић, директор од 1979-1984. године
 • проф.мр сци. Миодраг Савовић, директор од 1984-1988. године
 • проф. мр сци. Стојан Жупац, директор од 1988-1990. године
 • проф. др сци. Ђурица Матић, в.д. директора од 1990-1994. године,
 • проф. др сци. мед. Анђелка Лазаревић, директор од 1994-2016. године,
 • проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић, директор од 2016-2019. године.
 • проф. др сци. мед. Дивна Кекуш, директор од 2019-2020. године
 • проф. др сци. мед. Данијела Пецарски, руководилац Одсека од 2020- 2021. године
 • проф. др сци. мед. Драгана Драгаш Миловановић, руководилац Одсека од 2021-2023. године
 • мр сци. др мед. Димитријев Игор, руководилац Одсека од 2023. године до данас
Premium Joomla Templates