Континуирана едукација

Континуирана медицинска едукација (КМЕ) је право и обавеза сваког здравственог радника да се непрекидно стручно усавршава и један од услова за обнову лиценце.

Потреба за КМЕ је настала као последица сталних новина у медицини као науци, као и увођења нових технологија у терапији, дијагностици и здравственој нези.

Она је неопходна (обавезна) за све здравствене раднике, јер обезбеђује праћење и реформу образовног и здравственог система према препорукама СЗО.

Акредитована Континуирана едукација

  Континуирана едукација Здравствени савет Републике Србије донео је Одлуку бр. 153-02-3645/2018-01 у октобарском року 2019. године о акредитацији програма континуиране едукације Високој здравственој школи струковних студија у Београду на тему: „Методе…

Oпширније...

Акредитоване Континуиране едукације

Здравствени савет Републике Србије донео је Одлуку бр. 153-02.1413/2019-01 о акредитацији два програма континуиране едукације Високој здравственој школи струковних студија у Београду на тему:  
  1. “NeuroMuscular Taping Upper Extremities” (Неуромишићни…

Oпширније...

Акредитована Континуирана едукација на тему„Дидактичко методичка едукација сарадника из наставних база“

Здравствени савет Републике Србије донео је Одлуку бр. 153-02-1006/2018-01 од 13.04.2018. године  о акредитацији програма континуиране едукације Високој здравственој школи струковних студија у Београду на тему: „Дидактичко методичка едукација…

Oпширније...

Premium Joomla Templates