Обавештење о стављању извештаја на увид јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос професор струковних студија, ужа научна област Дидактичко – методичке науке број 01-94  од  29.01.2021 године.

Извештај се ставља на увид јавности дана 29.01.2021. године,

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у року од 15 дана у канцеларији Ане Миличић у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинћића 152а у времену од 10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока здравствена школа, Београд-Земун, Цара Душана 254  у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне и кадровске и административне послове.

Председник Академије
др Славољуб Вићић, с.р.

Premium Joomla Templates