Општа обавештења

Predavanje doc. dr Mohsen Husseina

Predavanja doc. dr Mohsen Husseina sa Fakulteta zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo mesto, Slovenija na studijskom programu Strukovni fizioterapeut

U okviru realizacije Erasmus plus projekta razmene nastavnog kadra, inter-institucionalna saradnja sa Fakultetom zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo Mesto, Slovenija, rezultirala je aktivnom participacijom njihovog nastavnika doc. dr Mohsen Husseina, spec. ortopedije, u realizaciji segmenta nastavnog programa predmeta Fizioterapija u sportu, studenata studijskog programa Strukovni fizioterapeut, Odseka Visoka zdravstvena škola, Akademije strukovnih studija Beograd.

Studentima je u periodu od 04.12.-25.12.2020. godine, putem on line nastave, omogućeno da prate predavanja doc. dr Mohsen Husseina i time steknu nova i prošire postojeća stručna znanja, upoznaju se sa načinom rada i pedagoškim pristupom nastavnika drugog univerziteta i prošire svoje multikulturalne kompetencije.

Решење о увиду јавности у извештај

На основу члана 80. и 142. Статута Академије струковних студија Београд, а у вези са конкурсом  који је објављен  у листу Националне службе запошљавања „ Послови “ број  908  од 18. новембра 2020 године, за избор у звање наставника у звању  Професор струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом на неодређено време у Одсеку Висока здравствена школа, доносим

РЕШЕЊЕ О УВИДУ ЈАВНОСТИ У ИЗВЕШТАЈ

Ставити на увид јавности  Извештај  о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању ПРОФЕСОР струковних студија за ужу област Дидактичко методичке науке са пуним радним временом, на неодређено време један извршилац у Одсеку Висока здравствена  школа број 01-95 од 29.01.2021 године.

Извештај из тачке 1. овог Решења  доставила је Комисија  у саставу: проф др Драгана Богавац редовни Професор на Учитељском факултету Универзитета у Београду – председник комисије, др Јелена Круљ , доцент на Учитељском факултету Универзитета у Приштини. – члан комисије, др Нада Дикић , професор струковних студија у Одсеку Висока хотелијерска школа – члан комисије.

Извештај из тачке 1. овог Решења ставља се на увид јавности  почев од дана 29.01.2021. године, објављивањем обавештења на сајту Академије и Одсека Висока здравствена школа.

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја у року од 15 дана у просторијама Академије струковних студија Београд, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 152а, у времену од 10 до 13 часова у канцеларији пословног секретара и у Одсеку Висока здравствена школа, у Београду -Земун, Цара Душана 254 у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне, кадровске и административне послове.

                                                                                              Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с.р.

Обавештење о стављању извештаја на увид јавности

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос професор струковних студија, ужа научна област Дидактичко – методичке науке број 01-94  од  29.01.2021 године.

Извештај се ставља на увид јавности дана 29.01.2021. године,

Заинтересовани се могу упознати са садржајем Извештаја  у року од 15 дана у канцеларији Ане Миличић у седишту Академије, Београд, Булевар Зорана Ђинћића 152а у времену од 10:00 до 13:00 часова или у Одсеку Висока здравствена школа, Београд-Земун, Цара Душана 254  у времену од 11 до 13 часова у канцеларији руководиоца за правне и кадровске и административне послове.

Председник Академије
Др Славољуб Вићић, с.р.

Децембарски испитни рок за све врсте студија

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Децембарски испитни рок за све врсте студија (за студенте по Закону о
Високом образовању, по Закону о Вишој школи и мастер студенте) биће
одржан од 14.12.2020. до 19.12.2020.
Раније предвиђени колоквијуми ће се од 14.12.2020. одржати у
просторијама Одсека Висока здравствена школа.
Настава ће се у наредном периоду и даље одвијати online.

 

Распоред полагања испита за студенте који студирају по Закону о Вишем образовању

Термини испита децембарског испитног рока за студенте који студирају по Закону о Вишем образовању

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Децембарски испитни рок ......pdf)Децембарски испитни рок ......pdf 23-11-2020 14:32

Још чланака...

Premium Joomla Templates