Решење о увиду јавности у извештај

19нов2021

Решење о увиду јавности у извештај

Ставља се на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима и утврђивање предлога за избор у звање и пријем у радни однос наставника у звању вишег предавача за научну област Медицина, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација 01-713 од 18.11.2021.

Premium Joomla Templates