Обавештења -Мастер струковне студије

 

 

Овера летњег семестра школске 2021/2022 године

Овера летњег семестра школске 2021/2022 године вршиће се у периоду 04.05.2022.- 21.05.2022. године.

Потребна документација:


1. Индекс (шифра и тачан назив предмета као и фонд часова морају бити попуњени. Уколико потписи наставника нису на предвиђеној страници за летњи семестар школске 2021/2022 године не могу се уважити и студент је у обавези да се јави предметном професору како би се поново потписао на адекватну позицију).

2. Семестрални лист (доступан у фотокопирници школе). Уписују се само предмети за које је добијен потпис. Уписује се шифра, тачан назив предмета и фонд часова које можете видети у свом електронском индексу.

3. Фотокопија прве стране индекса (где се налази фотографија студента), као и странице где се налазе потписи које студент оверава у летњем семестру школске 2021/22. године

4. Уплата накнаде за оверу семестра:
-жиро рачун школе 840-2115666-34,
-прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
-позив на број S56
-сврха уплате: овера семестра
-износ 1000,00 динара (доставити оригинални примерак уплатнице)

Сви студенти (специјалистичких и мастер струковних студија) имају обавезу да овере семестар у предвиђеном року. Овера семестра врши се у канцеларији референта за мастер и специјалистичке студије Драгане Стеценко.

Овера семестра не мора бити обављена лично. Придржавање објављеног распореда (у прилогу) је обавезно како би се максимално избегле гужве.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Šalter 4.pdf)Šalter 4.pdf 19-04-2022 12:08

Овера зимског семестра школске 2021/2022 године

Овера зимског семестра вршиће се у периоду од 20.12.2021. до 31.12.2021.године. После тог датума примењује се накнада за оверу семестра после рока по ценовнику Одсека.

Потребна документација:


1. Индекс (шифра и назив предмета као и фонд часова морају бити попуњени. Уколико потписи наставника нису на предвиђеној страни за зимски семестар школске 2021/2022 године не могу се уважити и студент је у обавези да се јави предметном професору како би се поново потписао на адекватну позицију).

2. Семестрални лист (у фотокопирници школе). Уписују се само предмети за које је добијен потпис. Уписује се шифра, тачан назив предмета и фонд часова које можете видети у свом електронском индексу.


3. Фотокопија прве стране индекса (где се налази фотографија студента), као и странице где се налазе потписи које студент оверава у зимском семестру школске 2021/22. године


4. Уплата накнаде за оверу семестра:
-жиро рачун школе 840-2115666-34,
-прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
-позив на број S56
-сврха уплате: овера семестра
-износ 1000,00 динара (доставити оригинал уплатнице)

 

Сви студенти имају обавезу да овере семестар (па и они који немају предмете у зимском семестру или имају само мастер рад). Овера семестра не мора бити обављена лично.

Пријава испита за октобарски испитни рок

Октобарски испитни рок почиње 09.09.2021. и завршава се 15.09.2021. Пријава испита за октобарски испитни рок траје од 23.08.2021. до 03.09.2021. Могу се пријавити испити за које студент има стечених минимум 30 предиспитних поена и оверен потпис наставника. Завршни рад се не пријављује електронским путем. Поново подсећамо студенте да пишу лични позив на број при уплати средстава за пријаву испита. Обавезно је попуњавање уплатница по следећем упутству:

• Пишите ЧИТКО!
• Ако пријављујете више испита извршите једну уплату на укупан износ.
• Број рачуна школе је 840-2115666-34
• Прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
• Обавезно упишите позив на број. Сваки студент има лични позив на број за уплату испита, немојте преписивати од колега. Лични позив на број за уплату испита можете видети у свом електронском индексу и почиње са S51 (обавезно пре вршења уплате допишите и остале цифре без размака или цртица)
• Нагласите на уплатном месту да је у питању латинично слово “S” да Вам не би куцали број 5 уместо тога
• Као што мора да попуни ИЗНОС и БРОЈ РАЧУНА уплатилац МОРА да попуни и ПОЗИВ НА БРОЈ на налогу за уплату. Једино тако је могуће извршити аутоматско књижење уплате и њен приказ на е-сервису.
• Уплата која није извршена према упутству неће моћи да буде раскњижена!

Ванредни мајски испитни рок за студенте завршне године МАСТЕР струковних студија

На основу одлуке број 01-204 од 30.09.2020. године ванредни мајски испитни рок биће одржан у периоду 10.05.2021. – 15.05.2021. Пријава испита за ванредни мајски испитни рок врши се од 19.04.2021. до 23.04.2021. године. Право пријаве имају мастер студенти ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ студија. Уколико се пријављује више испита збирни износ уплатити на једној уплатници. Могу се пријавити САМО ПРЕДМЕТИ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА за које студент има остварених минимум 30 предиспитних поена и оверен потпис наставника. Обавезно је попуњавање уплатница по упутству за вршење уплата из прилога. Поново подсећамо студенте да пишу лични позив на број при уплати средстава за пријаву испита.

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (Uputstvo za vrsenje uplata.pdf)Uputstvo za vrsenje uplata.pdf 16-04-2021 13:36
Premium Joomla Templates