Међународна сарадња

УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА ЏЕДАНГ КОЛЕЏОМ ИЗ НР КИНЕ

Академија струковних студија Београд у чијем саставу се налазе бивше високе струковне школе за хотелијерство, туризам и здравство угостиле су ове недеље петочлану делегацију са Џеђанг Колеџа за туризам из покрајине Хангџоу, НР Кине.

angel KINA719 20

Ова званична посета резултат је потписивања Меморандума о сарадњи из децембра 2018. године између бивше Високе хотелијерске школе из Београда и Колеџа Џеђанг из НР Кине. Потписивањем Писма о намерама у Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, ове две институције су започеле прву фазу будуће сарадње која обухвата отварање Канцеларије за српско-кинеску сарадњу у области хотелијерства, туризма и здравственог туизма чија ће основна делатност бити размена студената и професора, стручна пракса, рад на заједничким пројектима, организовање заједничких конференција, конгреса и часописа, као и сарадњу у области културе. Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и Амбасаде НР Кине, Академија струковних студија Београд и Колеџ за туризам Џеђанг успоставиће процес унапређивања кадрова из области хотелијерства, гастрономије, туризма и здравственог туризма. Ово је још један од доказа да је одлука Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС везана за процес трансформације високих струковних школа у Србији у академије струковних студија била целисходна и да већ даје, на интернационалном нивоу, препознатљиве позитивне резултате. У новоформираној Академији, заједничко коришћење свих материјалних, а посебно кадровских ресурса, обезбедило је почетак озбиљне будуће сарадње са једном великом и нама пријатељском земљом као што је НР Кина.

 

Међународна сарадња са Словачком

На основу Споразума о сарадњи са Факултетом здравствених студија и социјалне праксе у Трнави (Словачка),  који је потписан у априлу 2016. године, овај факултет је у целини признао диплому наше Школе, студијског програма Струковни медицинско лабораторијски технолог и нашим студентима је омогућен упис на двогодишње мастер академске студије на том факултету у школској 2018/2019 години, без полагања разлике испита. Студенти су уписани под истим условима као грађани Словачке,  студије су бесплатне и са бесплатним смештајем у студентским домовима.

Premium Joomla Templates