Почетак наставе у летњем семестру школске 2021/2022 године за студенте на Основним струковним и Мастер струковним студијама

09феб2022

Почетак наставе у летњем семестру школске 2021/2022 године за студенте на Основним струковним и Мастер струковним студијама

Почетак наставе летњег семестра школске 2021/2022 године за суденте на

Основним струковним студијама

Летњи семестар школске 2021/2022 године за студенте на Основним струковним студијама према годишњем плану одсека Висока здравствена школа почиње 17.02.2022. године и траје до 28.05.2022. године.

Од 17.02.2022. до 26.02.2022. године реализоваће се уводни део теоријске наставе за све судијске програме према важећим епидемиолошким мерама, што подразумева поделу студената по групама и за теоријску наставу.

Од 28.02.2022. године теоријска настава ће се одвијати онлајн, а вежбе ће бити организоване у просторијама одсека Висока здравствена школа или на Наставним базама.

Молимо све студенте да редовно прате измене и допуне распореда на https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/osnovne-strukovne-studije/raspored-nastave-spiskovi.html

 

Почетак наставе летњег семестра школске 2021/2022 године за суденте на

Мастер струковним студијама

Летњи семестар школске 2021/2022 године за студенте на Мастер струковним студијама према годишњем плану Одсека високе здравствене школе почиње 18.02.2022. године и траје до 28.05.2022. године.

            Теоријска настава ће се реализовати по моделу онлајн, а вежбе ће бити организоване у просторијама одсека Висока здравствена школа или на Наставним базама.

Молимо све студенте да редовно прате измене и допуне распореда на https://www.vzsbeograd.edu.rs/sr/studentski-servisi/master-strukovne-studije/raspored-nastave-spiskovi.html 

Premium Joomla Templates