Акредитовани студијски програми

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

1. Струковна медицинска сестра

2. Струковна медицинска сестра-бабица

3. Струковни санитарно еколошки инжењер

4. Струковни медицински радиолог

5. Струковни физиотерапеут

6. Струковни радни терапеут

7. Струковни нутрициониста дијететичар

8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог

9. Струковни козметичар естетичар

10. Струковна медицинска сестра-васпитач

11. Струковни зубни  протетичар

 

Акредитовани Студијски програми Специјалистичких струковних студија:

1. Специјалиста струковна медицинска сестра-област Јавно здравље

2. Специјалиста струковна медицинска сестра-област Методика наставе

3. Специјалиста струковни санитарно- еколошки инжењер-област Санитарно инжењерство и безбедност хране

4. Специјалиста струковна медицинска сестра-област Клиничка нега

5. Специјалиста струковни нутрициониста-дијететичар -област Јавно здравље

6. Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији

7. Специјалиста струковна медицинска сестра-област Анестезија и реанимација

8. Специјалиста струковни физиотерапеут-област Савремене мануелне методе и технике у физиотерапији

9. Специјалиста струковни козметичар естетичар-област Медицинска естетика

Premium Joomla Templates