Акредитовани студијски програми

Акредитовани Студијски програми Основних струковних студија:

 

1. Струковна медицинска сестра

2. Струковна медицинска сестра - бабица

3. Струковни санитарно еколошки инжењер

4. Струковни медицински радиолог

5. Струковни физиотерапеут

6. Струковни радни терапеут

7. Струковни медицинско-лабораторијски технолог

7.1. Струковни медицинско лабораторијски технолог - дуал

8. Струковни нутрициониста дијететичар

9. Струковни козметичар естетичар

9.1. Струковни козметичар естетичар - дуал

10. Струковна медицинска сестра-васпитач

11. Струковни зубни протетичар

 

Акредитовани Студијски програми Мастер струковних студија:

 

1. СТРУКОВНИ МАСТЕР САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР - САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО

2. СТРУКОВНИ МАСТЕР ФИЗИОТЕРАПЕУТ - ТЕРАПЕУТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

3. СТРУКОВНИ МАСТЕР РАДНИ ТЕРАПЕУТ - ТЕРАПЕУТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

4. СТРУКОВНИ МАСТЕР ФИЗИОТЕРАПЕУТ - СПОРТСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА

5. СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕДИЦИНСКА СЕСТРА (СА 5 МОДУЛА)

Premium Joomla Templates