ИНФОРМАЦИЈА СТУДЕНТИМА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД У ВЕЗИ СА МОГУЋНОСТИМА ЗА ОДЛАЗАК НА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕRASMUS+ КА103

29апр2021

ИНФОРМАЦИЈА СТУДЕНТИМА АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД У ВЕЗИ СА МОГУЋНОСТИМА ЗА ОДЛАЗАК НА МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕRASMUS+ КА103

erasmus

 

 

 

 

 

 

 Презентација за студенте АССБ који су заинтересовани за мобилност

Ерасмус + је програм ЕУ за подршку образовању, обуци, омладини и спорту у Европи. Oмогућава студентима одлазак на студентске размене и студентске праксе које се могу реализовати у било којој земљи која учествује у програму. У програмске земље спадају све земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Лихтенштајн, Северна Македонија, Србија и Турска.

Студенти свих нивоа студија, осим студената прве године основних студија, имају могућност одласка у иностранство на студентске размене. 

Осим размена, студентима је на располагању и стипендирани боравак у иностранству у сврху обављања стручне праксе. Обављање стручне праксе, за разлику од студентских размена, доступно је и студентима прве године. 

Студентске размене и стручне праксе се морају реализовати у току трајања студија. Уколико се пракса реализује у некој од програмских држава студенти могу отићи на праксу након дипломирања, под условом да су се пријавили док су били студенти, уз напомену да се пракса мора завршити у периоду од једне године од датума дипломирања.

Студентске размене трају по 5 месеци (један семестар), а стручне праксе од 2 месеца до годину дана. Размене су осмишљене тако да студенти похађају предавања и полажу испите, тј. остваре одговарајуће ЕСБП који се признају по повратку у матичне институције у Србији. Стручне праксе служе за стицање и развијање практичних знања и вештина кроз рад у иностраним предузећима, организацијама и компанијама.


У наставку можете пронаћи најважније информације везане за могућности студентске размене кроз Еразмус+ програм.

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од 5 месеци на иностраној високошколској институцији, у оквиру које се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији. Када је реч о студентским праксама, оне се могу реализовати у иностраном предузећу, установи или организацији и трају од 2 до 12 месеци.

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије подразумевају аутоматски покривене све трошкове школарине и обезбеђују износе за покривање трошкова живота. Стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу, а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

Земље у којима се мобилност реализује

Месечни износ стипендије

Покривени путни трошкови

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска,  Лихтенштајн, Норвешка, Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

520 евра

НЕ

Бугарска, Хрватска, Чешка Република, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Република Северна Македонија, Турска

470 евра

НЕ

Додатна средства за реализацију мобилности

Студенти који иду на мобилност зарад обављања стручне праксе у некој од програмских земаља имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 100 евра месечно који се додају на горе наведене износе.

Студенти у неповољном социо-економском положају који учествују у активностима мобилности, било кроз студентске размене или кроз стручне праксе, имају право на додатна средства за индивидуалне трошкове у износу од 200 евра месечно. Критеријум припадности овој категорији подразумева да студент долази из домаћинства чији укупни месечни приходи не прелазе износ од две просечне нето плате у Републици Србији. 

Критеријуми прихватљивости су следећи:

  • Укупни месечни приходи у целом домаћинству не прелазе износ од две просечне нето плате – 118.439,33 динара. Овај износ је био утврђен на основу просечне нето зараде за период јануар – јун 2020. године, у износу од 59.219,67 динара, објављен на сајту Републичког завода за статистику и може бити ажужиран у наредном периоду. Као доказ неповољног социо-економског положаја, потребно је доставити Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства које издаје општина на којој је пријављена адреса пребивалишта студента, наведена на личној карти или на другом документу који издаје надлежно тело, а који сведочи о адреси пребивалишта студента. За студенте који су држављани Републике Србије, ову потврду издаје Министарство унутрашњих послова Републике Србије. Студенти који су страни држављани а који су уписани на високошколску установу у Републици Србији потребно је да доставе еквивалентни документ који издаје надлежна служба државне управе у земљи пребивалишта.
  • Својеручно потписана изјава којом студент, под материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да су подаци наведени у приложеној документацији тачни и потпуни, те овлашћује надлежне да исте имају право да провере, обрађују, чувају и употребљавају у складу са важећим прописима.

Студенти са хендикепом аплицирају за стипендију под истим условима као и други студенти, при чему се приликом пријаве може затражити одобрење за покривање додатних трошкова који се могу односити на: прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинску негу, помоћну опрему, адаптацију учила, особу у пратњи и друго.

У случају мобилности ради обављања стручне праксе, студент има право на додатна средства за индивидуалну подршку од 100 евра месечно, независно од тога да ли се налази у неповољном социо-економском положају. Међутим, у случају мобилности ради обављања стручне праксе код студената који се налазе у неповољном социо-економском положају, ти студенти имају право на додатак који је већи – дакле 200 евра месечно. Две врсте додатака су међусобно искључиве, тако да није могуће добити обе врсте додатних средстава.

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција студента у Србији има потписан Еразмус+ уговор или остварену сарадњу. Списак тих институција најбоље је проверити са члановима Комисије за међународну сарадњу Академије струковних студија Београд чије су електронске адресе  доступне на следећој адреси: https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/

Која су потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности назначен je тачан списак потребне документације који обично укључује: 

  • CV,
  • мотивационо писмо,
  • писма препоруке, 
  • уверење о положеним испитима,
  • доказ о познавању језика извођења наставе на нивоу Б2 (често енглески језик; ипак, неретко се настава изводи и на језику државе у којој се високошколска установа налази. Тако ако се ради о неким од земаља нашег региона, није потребан доказ о познавању језика извођења наставе);

Студент који је одабран да иде на мобилност ради слушања наставе, потписује уговор о учењу (Learning Agreement - Student Mobility for Studies) са обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији.

Студент који је одабран да иде на  мобилност ради стручне праксе, потписује уговор о учењу (Learning Agreement - Student Mobility for Traineeship), као и матична високошколска установа и установа/организација у иностранству у којој се пракса реализује, и он дефинише детаљан програм праксе и очекиване исходе учења.

За реализовање програма мобилности Академија струковних студија Београд ће расписати конкурс који ће бити доступан на сајту Академије струковних студија Београд и на сајтовима сва три одсека. Све додатне информације у вези са овим програмом студенти могу добити од чланова Комисије за међународну сарадњу из одсека којем припадају. Списак чланова Комисије за међународну сарадњу Академије струковних студија Београд, доступан је на страници https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/ 

Извори:

  1. https://erasmusplus.rs/stipendije/razmena-studenata/erazmus-plus-kreditna-mobilnost
  2. https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/

 

Premium Joomla Templates