Упис и обнова друге године за студенте струковних мастер студија за школску 2021/2022 годину

21сеп2021

Упис и обнова друге године за студенте струковних мастер студија за школску 2021/2022 годину

Упис студената вршиће се од 10-13 часова у периоду од 23.09.2021. до 28.09.2021. и од 01.10.2021. до 07.10.2021. године.

29.09. И 30.09. СЕ НЕЋЕ ВРШИТИ УПИС

Потребна документација (попуњена искључиво плавом хемијском оловком на ћириличном писму):

  1. 1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
  2. 2. Фотокопија комплетног индекса
  3. 3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) – оба примерка се обострано попуњавају и предају на шалтеру уз осталу документацију
  4. 4. Два Уговора о упису у школску 2021/2022 годину
  5. 5. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар  Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. и предати оригиналну уплатницу при упису
  6. Уплата прве рате школарине на жиро рачун школе у износу од 40 000 динара а преостали износ се дели на пет једнаких рата (обавезно уписати лични позив на број за уплату школарине и предати оригиналну уплатницу при упису)
  7. 6. У случају да студент није оверио летњи семестар потребна је уплата за накнадну оверу семестра у износу од 2000 динара, семестрални лист (преузима се у фотокопирници) – обавезно је уписати све положене предмете летњег семестра школске 2020/2021 године, фонд часова и имена професора
Premium Joomla Templates