Јединствене ранг листе за упис у прву годину Мастер струковних студија школске 2024/25 године

06јул2024

Јединствене ранг листе за упис у прву годину Мастер струковних студија школске 2024/25 године

Примљени кандидати су дужни да на сајту Одсека попуне образац ШВ-20. Детаљно упутство о попуњавању се налази у прилогу. Приступ се врши искључиво преко рачунара јер апликација није оптимизована за мобилни телефон. По завршеном уносу података ШВ-20 одштампати у два примерка ОБОСТРАНО. Оба примерка потписати и донети уз осталу документацију на упис.

Попуњавању ШВ-20 обрасца приступа се овде. 

Premium Joomla Templates