Обавештење о промени назива часописа „Здравствено образовање“ у „Education and Research in Health Sciences“

09дец2022

Обавештење о промени назива часописа „Здравствено образовање“ у „Education and Research in Health Sciences“

Са циљем да се унапреде квалитет и позиција часописа, а пре свега да би се испунили критеријуми из Правилника о категоризацији  и рангирању научних часописа, Академија струковних студија Београд је склопила уговор са Факултетом медицинских наука Универзитета у Крагујевцу о заједничком издавању часописа.

Из истих разлога, Наставно-стручно веће Академије је донело одлуку о промени назива часописа „Здравствено образовање“  у  Education and Research in Health Sciences (ERHS).

 „Education and Research in Health Sciences“ (ERHS) је стручно-научни  часопис, посвећен објављивању радова из области здравствених наука и из области високог образовања у здравственим наукама, који ће излазити два пута годишње у режиму отвореног приступа. Сви објављени радови ће се индексирати у Сциндексу, а дигиталне копије свезака часописа архивираће се у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије. Радови ће бити објављивани на српском и енглеском језику.

Часопис објављује оригиналне научне радове, стручне радове, приказе случаја, прегледне радове, претходна саопштења, приказе књига и друго (научно стручна излагања са конференција, извештаје и сл.).

Радови који су до сада прихваћени за објављивање у часопису „Здравствено образовање“ биће објављени у часопису  „Education and Research in Health Sciences“.

Позивамо ауторе да достављају своје радове и тиме допринесу развоју нашег часописа. Нова имејл адреса редакције је erhs@assb.edu.rs

Premium Joomla Templates