Обавештење у вези овере године и предаје документације за рангирање за упис на терет буџета у школској 2023/2024 години - основне струковне и мастер струковне студије

24јул2023

Обавештење у вези овере године и предаје документације за рангирање за упис на терет буџета у школској 2023/2024 години - основне струковне и мастер струковне студије

Право на рангирање имају сви студенти који у школској 2022/2023 години стекну од 48 до 60 ЕСПБ.

Студенти који су у јунском испитном року положили све испите документацију за оверу године и рангирање за буџет треба да предају што пре, почевши од 21.08.2023.

Студенти који користе септембарски и октобарски испитни рок документацију оверу године и рангирање достављају истога дана (уколико су шалтери отворени) или најкасније сутрадан по положеном последњем испиту.

Потребна документација (попуњена читко, ћириличним писмом, плавом хемијском оловком):

1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен

2. Фотокопија комплетног индекса

3. Попуњен семестрални лист (преузети у фотокопирници, уписују се само положени предмети)

4. Накнада у износу од 2000 динара са сврхом уплате "овера школске 2022/2023 године" уплаћена на рачун Академије, позив на број S56 (доставити оригиналну уплатницу)

Документацију није потребно доставити лично али је неопходно да буде комплетна и у потпуности правилно попуњена. Непотпуна документација неће бити узета у разматрање. Све оцене за положене испите морају бити уписане у индекс. Молимо студенте да пре предаје документације провере тачност унетих оцена у свом електронском индексу и обавезно напомену на шалтеру уколико уоче било какву грешку.

Premium Joomla Templates