Обавештење у вези ранг листа за упис на терет буџета и уписа у другу/трећу годину основних струковних и мастер струковних студија, школска 2023/2024 година

24јул2023

Обавештење у вези ранг листа за упис на терет буџета и уписа у другу/трећу годину основних струковних и мастер струковних студија, школска 2023/2024 година

Важни датуми:

Прелиминарна ранг листа за студенте који су остварили упис на буџет - 21.09.2023. године до 11:00 часова.

Приговор на ранг листу врши се лично 21. и 22.09.2023. године од 11:00 до 13:00 часова у канцеларији шефа студентске службе. Уз образложени приговор доставити и оригиналну уплатницу за накнаду за подношење приговора на ранг листу према важећем ценовнику Академије. У случају оправданости приговора, уплаћени новац се враћа.

Коначна ранг листа 22.09.2023. године до 19:00 часова.

Упис студената вршиће се од 25.09.2023. године према формираном распореду.

 

Потребна документација за упис у школску 2023/2024 годину:

Студенти који су у предвиђеном року оверили годину и конкурисали за ранг листу за упис на буџет, документацију за упис предају почевши од 25.09.2023. према формираном распореду и достављају следеће (редни број од 1. до 6.):

1. Два уговора о упису у школску 2023/2024 годину (преузимају се у Школи).

2. Административни трошкови уписа године и обавезна чланарина у СКАСС-у износе обједињено 1.100 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу.

3. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 22500 динара (односно 25000 за струковне козметичаре естетичаре и 32500 за струковне зубне протетичаре) а за мастер студије 23334 динара уколико је бирано 60 ЕСПБ, а уколико је већа-школарина се дели на 6 једнаких рата- предати оригиналну уплатницу. Студенти чија је укупна школарина мања од прописане прве рате износ уплаћују у целости при упису.

4. За студије уз рад за студенте запослене у струци - оригинална потврда o радном односу или потврда о обављању приправничког стажа.

5. Потврде  обављеној стручној пракси и дневник стручне праксе (дневник предати само ако није обједињен за све три године, уколико је обједињен предати само потврде а дневник се користи до краја студија и предаје уз индекс за сравњење)

6. Два примерка ШВ-20 (попунити online према приложеном упутству - ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ УПУТСТВО).

Студенти који НИСУ конкурисали за ранг листу за упис на буџет (остварили су од 37-47 ЕСПБ и стекли услов за упис године, као и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2023/2024 години) документацију за оверу године и упис могу предати до 18.09.2023. године, или након тога уз поштовање формираног распореда. Поред горе наведене документације додатно достављају следеће (редни број од 1. до 10.):

7. Индекс - фонд часова мора бити попуњен а може се видети у електронском индексу.

8. Фотокопија комплетног индекса.

9. Попуњен семестрални лист (преузети у фотокопирници, уписују се само положени предмети).

10. Накнада у износу од 2000 динара са сврхом уплате "овера школске 2022/2023 године" уплаћена на рачун Академије, позив на број S56 (доставити оригиналну уплатницу).

 

Упис се врши лично или уз прецизно сачињено овлашћење оверено код нотара.

Напомене у вези услова за рангирање (детаљни услови у прилогу:

1. Право на рангирање имају сви студенти који су у школској 2022/2023 години стекли од 48 до 60 ЕСПБ.

2. Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској години остваре 36 ЕСПБ имају право да се у наредној школској години финансирају из буџета (члан 103. став 5. закона о Високом образовању).

Упис године је обавезан за све студенте без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни или мастер рад). Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 131., став 1. тачка 3.)

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (0. Uputstvo za popunjavanje SV20.pdf)0. Uputstvo za popunjavanje SV20.pdf 22.09.2023.07:49
Учитај ову датотеку (Izvod iz Pravilnika o studijama-upis u narednu godinu studija.pdf)Izvod iz Pravilnika o studijama-upis u narednu godinu studija.pdf 23.07.2023.12:30
Premium Joomla Templates