Уплата средстава и пријава испита за октобарски испитни рок за студенте основних струковних и мастер струковних студија

21јул2023

Уплата средстава и пријава испита за октобарски испитни рок за студенте основних струковних и мастер струковних студија

Октобарски испитни рок биће одржан у периоду 08.09.2023.- 15.09.2023. Пријава испита за октобарски испитни рок вршиће се путем електронског индекса од 31.08.2023. до 05.09.2023.. Уплату средстава за пријаву испита потребно је извршити у периоду 21.08.2023. - 03.09.2023. уз обавезно уписивање личног позива на број. За полагање у октобарском испитном року могу се пријавити сви предмети за које је студент остварио минимално 30 предиспитних поена у школској 2022/2023 години. Уплате са исправно уписаним личним позивом на број прокњижавају се уобичајено у року од 48 сати (не рачунајући дане викенда) од тренутка уплате. У зависности од техничких могућности финансијске организације у којој је извршена уплата, време неопходно да се електронски повеже уплата са електронским индексом може бити и дуже па је неопходно водити рачуна о овом временском размаку приликом уплата које су захтеване за школарину или пријаву испита. Молимо студенте да увидом у свој електронски индекс провере евентуална дуговања и благовремено рекламирају уплаћена а непрокњижена средства како не би пропустили рок за пријаву испита. Накнадна пријава испита (после рока) може се извршити најкасније 24 часа пред одржавање испита уз надокнаду по важећем ценовнику Академије. Студенти који уплате и пријаве испит за октобарски испитни рок а положе наведени испит у септембарском року, могу у електронском индексу одјавити пријаву закључно са 05.09.2023. и средства ће аутоматски бити враћена. Накнадна одјава и повраћај средстава после наведеног рока неће бити могући.

Пријава одбране завршног рада, мастер и специјалистичког рада као и ПИР-а ће се као и до сада вршити лично на шалтеру школе уз предају документације за сравњење.

Подсећамо студенте да по положеном испиту обавезно провере тачност уписане оцене стечене на испиту, као и да ли се наставник потписао и на предњим странама индекса предвиђеним за оверу године. Како до овере године сви положени испити МОРАЈУ бити уписани у "папирни" индекс (не само у електронски), скрећемо пажњу да студенти који нису уписали стечене оцене у току претходних рокова то најбрже могу надокнадити у септембарском испитном року. Још једном обавештавамо студенте да је (између осталог) за успешну оверу године неопходно имати потписе наставника на предњим странама индекса за положене испите, као и у индекс уписане све оцене за испите положене у овој школској години.

Уколико због привремене спречености за рад предавача који је држао наставу студенте испитује други наставник, за положен испит  се на предњим странама индекса накнадно а у што краћем року потписује наставник који је држао наставу.

Premium Joomla Templates