Обавештење у вези рангирања и уписа у другу и трећу годину студија, школска 2022/2023 година

13сеп2022

Обавештење у вези рангирања и уписа у другу и трећу годину студија, школска 2022/2023 година

Важни датуми:

Прелиминарна ранг листа за студенте који су остварили упис на буџет - 22.09.2022. године.

Приговор на ранг листу врши се лично 22. и 23.09.2022. године од 11:00 до 13:00 часова у канцеларији шефа студентске службе.

Коначна ранг листа 23.09.2022. године до 19:00 часова.

Упис студената вршиће се од 26.09.2022. до 04.10.2022. године према формираном распореду.

 

Потребна документација за упис у школску 2022/2023 годину:

1. Индекс, фотокопија индекса и два ШВ 20 обрасца (доставити исту копију индекса и обасце који су већ били предавани референту при контроли за рангирање, не сачињавати нове)

2. Два уговора о упису у школску 2022/2023 годину (преузимају се на шалтеру Школе)

3. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу.

4. Годишња чланарина према Студентској конференцији Академија струковних студија и високих школа Србије у износу од 100 динара коју плаћају сви студенти (одлука у прилогу). Број рачуна и позив на број су исти као и за упис године (S56) и обавезно је доставити оригиналну уплатницу.

5. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 21500 дин (24000 дин за струковне козметичаре естетичаре, 32500 за зубне протетичаре) - предати оригиналну уплатницу

6. За запослене студенте - оригинална потврда o радном односу

Упис се врши лично или уз овлашћење оверено код нотара

Услови за рангирање (детаљни услови у прилогу):

1. Право на рангирање имају сви студенти који су у школској 2021/2022 години стекли од 48 до 60 ЕСПБ

2. Студенти уписани по афирмативној мери се не рангирају, задржавају статус студента који се финансира из буџета уколико су у претходној школској години остварили најмање 36 ЕСПБ.

Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ, и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2022/2023 години, документацију за упис могу предати до 16.09.2022. године, или након тога уз поштовање формираног распореда.

Упис године је обавезан за све студенте без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни или мастер рад). Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 131., став 1. тачка 3.)

уз текст су приложене датотеке (кликните за учитавање):
ДатотекаОписЗадња измена
Учитај ову датотеку (DOC.pdf)DOC.pdf 13.09.2022.15:07
Учитај ову датотеку (Uslovi rangiranja skolska 22-23.pdf)Uslovi rangiranja skolska 22-23.pdf 12.09.2022.18:50
Premium Joomla Templates