Допуна обавештења од 07.09.2022.

08сеп2022

Допуна обавештења од 07.09.2022.

Студенти који су положили све испите и не користе октобарски испитни рок потребно је да до 12.09.2022. доставе документацију за рангирање.

Студенти који стичу услов за рангирање у октобарском року потребно је да предају документацију за рангирање најкасније сутрадан у односу на последњи положени испит.

Крајњи рок за предају документације за рангирање је закључно са 16.09.2022.

Обавезно је сачувати ШВ обрасце који су враћени студенту по обављеној контроли документације и предати их при упису године.

Објава прелиминарне и коначне ранг листе као и почетак уписа планиран је за последњу трећину септембра. Прецизан календар изласка прелиминарне и коначне ранг листе као и рокова за жалбу и почетка уписа биће постављен по добијању одлуке Наставно-стручног већа Академије. Још једном молимо студенте да пре предаје документације провере тачност унетих оцена у свом електронском индексу и обавезно напомену на шалтеру уколико уоче било какву грешку.

 

Premium Joomla Templates