Овера зимског семестра школске 2021/2022 године

10дец2021

Овера зимског семестра школске 2021/2022 године

Овера зимског семестра вршиће се у периоду од 20.12.2021. до 31.12.2021.године.

Потребна документација:


1. Индекс (шифра и назив предмета као и фонд часова морају бити попуњени. Уколико потписи наставника нису на предвиђеној страни за зимски семестар школске 2021/2022 године не могу се уважити и студент је у обавези да се јави предметном професору како би се поново потписао на адекватну позицију).

2. Семестрални лист (у фотокопирници школе). Уписују се само предмети за које је добијен потпис. Уписује се шифра, тачан назив предмета и фонд часова које можете видети у свом електронском индексу.


3. Фотокопија прве стране индекса (где се налази фотографија студента), као и странице где се налазе потписи које студент оверава у зимском семестру школске 2021/22. године


4. Уплата накнаде за оверу семестра:
-жиро рачун школе 840-2115666-34,
-прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
-позив на број S56
-сврха уплате: овера семестра
-износ 1000,00 динара (доставити оригинал уплатнице)

 

Сви студенти имају обавезу да овере семестар.

Овера семестра не мора бити обављена лично. Придржавање објављеног распореда (у прилогу) је неопходно како би се максимално избегле гужве.

Premium Joomla Templates