Конкурс за упис у другу и трећу годину основних струковних студија, школска 2021/2022 година

22сеп2021

Конкурс за упис у другу и трећу годину основних струковних студија, школска 2021/2022 година

  • Распоред активности око уписа у другу и трећу годину студија на основним струковним студијама:
  • -Излазак прелиминарне ранг листе - 22.09.2021. године.
 •  
  • -Приговор на ранг листу - 22. и 23.09.2021. године од 10:00 до 13:00 часова.
 •  
  • -Коначна ранг листа - 24.09.2021. године.
 •  
  • -Упис студената који су остварили од 48 до 60 ЕСПБ - 25.09.2021. до 12.10.2021. године према формираном распореду.
 •  
  • -Упис студената који су остварили од 37 до 47 ЕСПБ и студената који обнављају годину – 26.08.2021. – 12.10.2021.

Начин рангирања студената:

  • Kритеријум „Вредновање укупних година студирања“ се примењује на следећи начин:

  • 1. За упис у другу годину студија, вредности критеријума број остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма се умањују за 30% за сваку годину студирања преко једне школске године

  • 2. За упис у трећу годину студија, вредности критеријума број остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма се умањују за 30% за сваку годину студирања преко две школске године

  • 3. ЕСПБ бодови стечени признавањем испита положених у другој високошколској установи се не урачунавају приликом рангирања.

  • 4. Квота за проширење броја студената за упис на терет буџета у 2. и 3. годину студија не може бити већа од 10% у односу на претходну школску годину.

Premium Joomla Templates