Конкурс за упис без полагања пријемног испита

24сеп2021

Конкурс за упис без полагања пријемног испита

На основне струковне студије може се без полагања пријемног испита уписати:

  1. 1. Студент који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на истом студијском програму друге високошколске установе струковних студија у Републици Србији;
  2. 2. Лице које има стечено високо образовање на струковним студијама првог степена, односно високо образовање стечено по Закону о вишој школи;
  3. 3. Лице коме је престао статус студента на одговарајућем студијском програму према Закону о високом образовању, ако је остварило најмање 60 ЕСПБ бодова.

Лице које жели да оствари право уписа без полагања пријемног испита по основу Правилника о упису потребно је да студентској служби Одсека Висока здравствена школа, у периоду од 27.09.2021. до 01.10.2021. године између 11 и 13 часова поднесе следећа документа:

  • 1. Захтев за прелаз,
  • 2. Извод из матичне књиге рођених,
  • 3. Уверење о положеним испитима са програмским садржајима и оствареним бројем ЕСПБ бодова за лица која су студирала/студирају по Закону о високом образовању,
  • (за преласке са других високошколских установа и доказ да именовани има статус студента на својој високошколској установи у претходној години студија),
  • 4. Уплату 3000,00 динара на жиро рачун (рачун број: 840-2115666-34, позив на број: S51)

Студент подноси захтев за упис без полагања пријемног испита који разматра комисија за студије првог степена сваког студијског програма посебно, даје предлог Већу Одсека које доноси коначну одлуку. Услов за одобравање уписа је постојање кадровских, просторних и техничких могућности на одређеној години студија.

Студенти којима је одобрен упис без полагања пријемног испита имају обавезу да одслушају и положе сву разлику у наставном плану и програму и сходнo са тим уплате одговарајућу школарину на основу задужења ЕСПБ.

По признавању испита студенти којима је одобрен упис на одређену годину студија студијског програма основних струковних студија уписују се у статусу самофинансирајућег студента до завршетка студија.

Premium Joomla Templates