Обавештење у вези предаје документације за рангирање

07сеп2022

Обавештење у вези предаје документације за рангирање

Студенти који су положили све испите и не користе октобарски испитни рок потребно је да до 12.09.2022. доставе документацију за рангирање.

Потребна документација (попуњена читко, ћириличним писмом, плавом хемијском оловком):

1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
2. Фотокопија комплетног индекса
3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) - оба примерка се обострано попуњавају и предају на шалтеру уз осталу документацију

Документацију није потребно доставити лично али је неопходно да буде комплетна и у потпуности правилно попуњена. Непотпуна документација неће бити узета у разматрање. Све оцене за положене испите морају бити уписане у индекс. Молимо студенте да пре предаје документације провере тачност унетих оцена у свом електронском индексу и обавезно напомену на шалтеру уколико уоче било какву грешку.

Premium Joomla Templates