ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

25апр2022

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА

Цара Душана 254, Земун

Прва објава 28.02.2022.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О

УПИСУ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

  • Студијски програми

Одсек Висока здравствена школа за школску 2022/2023. годину уписује студенте на студије првог степена-основне струковне студије на следеће студијске програме:

  1. Струковна медицинска сестра – 200
  2. Струковна медицинска сестра-бабица – 84
  3. Струковни санитарно-еколошки инжењер – 80
  4. Струковни медицински радиолог – 80
  5. Струковни физиотерапеут – 100
  6. Струковни радни терапеут – 60
  7. Струковни нутрициониста дијететичар – 66
  8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог – 72
  9. Струковни козметичар естетичар – 72
  10. Струковна медицинска сестра-васпитач – 40
  11. Струковни зубни протетичар - 80

 Услови за упис

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

  1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија.
  2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија.
  3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању.
  4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању.
  5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању.
  6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању.
  7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању.
  8. Струковни медицинско-лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању.
  9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању.
  10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија.
  11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању.
  • Рангирање кандидата

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу студент може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

На пријемном испиту кандидат може стећи највише 60 бодова. Пријемни испит се полаже из:

- предмета Здравствена нега по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра, Струковна медицинска сестра - бабица и Струковна медицинска сестра - васпитач.

- предмета Биологија по плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно-еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско - лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар и Струковни зубни протетичар.

 

  • Посебне способности као услов за упис

1. За све студијске програме потребна је потврда о здравственој способности за студије на Високој здравственој школи (лекарско уверење које се добија у Дому здравља од изабраног лекара).

2. За студијски програм Струковни медицински радиолог , поред потврде о здравственој способности, потребна је  експертиза о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења коју издаје Институт за медицину рада и радиолошку заштиту ''Др Драгомир Карајовић'', Делиградска бр. 29, Београд.

ПРЕПОРУКА КАНДИДАТИМА ЈЕ ДА ПОЧЕТКОМ ЈУНА МЕСЕЦА ОБАВЕ ОВАЈ ПРЕГЛЕД КАКО БИ РЕЗУЛТАТ ЕКСПЕРТИЗЕ БИО ГОТОВ ДО ПРЕДАЈЕ ДОКУМЕНАТА НА КОНКУРС.

 

  • Значајни термини
  1. Пријава на Конкурс - крајем јуна месеца
  2. Полагање пријемног испита - крај јуна-почетак јула
  3. Упис - прва половина јула

 

 

  • Литература за припрему пријемног испита

За Здравствену негу:

  1. Баљозовић А, Костић С, Баљозовић Н. Здравствена нега I, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
  2. Баљозовић А, Јојкић К, Хити Р, Баљозовић Н. Здравствена нега II, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
  3. Поповић Р, Боровић П. Здравствена нега III, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.
  4. Путниковић Б, Терзић М, Мазић С, Алимпић М, Марковић С. Здравствена нега IV, Завод за уџбенике и наставна средства Београд.

 

 За Биологију:

  1. Биологија 1 – Балос Д , Панић Д,Стевановић Б, Пауновић К, Стевановић Ђ.
  2. Биологија 2 – Крумић М, Савић И, Ћурчић Б.
  3. Биологија 3 – Мариновић Д, Анђелковић М, Савић А, Дилкић В.

 Одсек Висока здравствена школа ће организовати припремну наставу за заинтересоване кандидате из оба предмета. Информације о условима похађања припремне наставе и терминима одржавања можете видети на сајту Школе.

  • Документа потребна за пријаву на конкурс:
  1. Пријава на конкурс (добија се у Школи)
  2. Диплома средње школе
  3. Сведочанства сва четири разреда средње школе
  4. Извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци)
  5. Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
  6. Извод из матичне књиге венчаних или други документ о промени презимена за кандидате који су променили презиме (није исто као на дипломи и сведочанствима)
  7. Уплата 6000,00 на жиро рачун (биће објављен са Конкурсом)
  8. Лекарско уверење
  9. Експертиза за струковног медицинског радиолога

Обавезно донети оригинале докумената на увид, а фотокопије докумената се задржавају у Школи. Фотокопије докумената не морају бити оверене. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Кандидати су дужни да на пријављивање на конкурс, полагање пријемног испита и упис понесу са собом важећу личну карту или пасош.

Premium Joomla Templates