Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2021/2022 годину

01окт2021

Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2021/2022 годину

Обрасци назначени у Конкурсима штампани су у виду брошуре СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ 2021/2022., која се може прибавити на следећим адресама:
– у Београду: ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД, Дечанска 6, телефон: 011/3235-378,
– у Нишу: ТП ХИЈЕРОГЛИФ, Вождова 90, телефон: 018/523-326,
– у Крагујевцу: Књижара МОСТ, Др Зорана Ђинђића 2, телефон: 034/305-715.
у књижарама СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА, ЗАВОДА ЗА УЏБЕНИКЕ

Предаја докумената за пријаву на конкурс за доделу студентских стипендија и кредита обављаће се од 18.10.2021. до 01.11.2021. између 11:00 и 13:00 часова у канцеларији шефа студентске службе. Уз наведена документа потребно је доставити и уплатницу на 500 динара са позивом на број s56, сврха уплате је "ток студија".

Premium Joomla Templates