Oбавештење

16сеп2021

Oбавештење

Студенти који су стекли услов за упис године, а остварили од 37-47 ЕСПБ (не конкуришу за ранг листу), и студенти који поново уписују исту годину („обнова године“) у школској 2021/2022 години могу извршити упис до 27.09.2021 од 11 до 13 часова. Упис је могућ и после тог рока али ће тада бити обавезно поштовање заказаних термина који ће бити објављени.

Потребна документација (попуњена искључиво плавом хемијском оловком ћириличним писмом):

  1. 1. Индекс - фонд часова мора бити попуњен
  2. 2. Фотокопија комплетног индекса
  3. 3. 2 примерка обрасца ШВ 20 (преузимају се у фотокопирници) – оба примерка се обострано попуњавају (пример ШВ 20 најчешћа питања) и предају на шалтеру уз осталу документацију
  4. 4. Два Уговора о упису у школску 2021/2022 годину (преузимају се на шалтеру Школе)
  5. 5. Административни трошкови уписа године износе 1.000 динара и плаћају их сви студенти независно од статуса. Уплату извршити на жиро рачун школе 840-2115666-34, прималац Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а, са позивом на број S56. При упису предати оригиналну уплатницу
  6. 6. За студенте са статусом самофинансирања уплата прве рате школарине у износу од 21500 дин (24000 дин за струковне козметичаре естетичаре, 32500 за зубне протетичаре) - предати оригиналну уплатницу

Упис године је обавезан без обзира колико испита је остало до дипломирања (макар и само завршни рад)! Неуписивањем године губи се статус студента (Статут АССБ, члан 177., став 1. тачка 3.) Упис године се врши лично или давањем овлашћења за упис овереног код нотара.

Premium Joomla Templates