Овера летњег семестра школске 2020/2021 године

07мај2021

Овера летњег семестра школске 2020/2021 године

Овера семестра вршиће се у периоду од 10.05.2021. до 19.05.2021. године.

Потребна документација:


1. Индекс (шифра и назив предмета као и фонд часова морају бити попуњени. Уколико потписи наставника нису на предвиђеној страни за летњи семестар школске 2020/2021 године не могу се уважити и студент је у обавези да се јави предметном професору како би се поново потписао на адекватну позицију)


2. Семестрални лист (у фотокопирници школе). Уписују се само предмети за које је добијен потпис. Уписује се шифра, тачан назив предмета и фонд часова које можете видети у свом електронском индексу.


3. Фотокопија прве стране индекса са сликом, као и странице где се налазе потписи које студент оверава у летњем семестру школске 2020/21. године


4. Уплата накнаде за оверу семестра:
-жиро рачун школе 840-2115666-34,
-прималац: Академија струковних студија Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
-позив на број S56
-сврха уплате: овера семестра
-износ 1000,00 динара (доставити оригинал уплатнице)

Сви студенти су у обавези да овере семестар. Овера семестра не мора бити обављена лично. Придржавање објављеног распореда је неопходно како би се максимално избегле гужве.

 

Premium Joomla Templates