Коначна листа за доделу студентских кредита

03феб2021

Коначна листа за доделу студентских кредита

Објављена је Коначна листа кандидата за доделу студентског кредита за школску 2020/2021 годину. Претрагу можете извршити према ЈМБГ на сајту банке.

Студенти којима је одобрен студентски кредит, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit банке, уколико рачун нису отворили у претходним годинама. Корисници студентског кредита којима је први пут одобрен кредит, дужни су да доставе Високошколској установи на којој студирају, попуњен и оверен Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, копију или очитану (важећу) личну карту жиранта, и меницу попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, а у складу са Уговором о студентском кредиту, најкасније до 20.02.2021. године

Premium Joomla Templates