Трећи круг припремне наставе

12апр2019

Трећи круг припремне наставе

Висока здравствена школа струковних студија у Београду организује трећи круг  припремне наставе за полагање пријемног испита из предмета Биологија и Здравствена нега за будуће студенте Школе и све који су заинтересовани.

Настава ће се реализовати у просторијама Високе здравствене школе струковних студија у Београду, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун. Уводни скуп и пријем свих кандидата за Припремну наставу (и Биологија и Здравствена нега) одржаће се 18.05.2019. у 11 сати у Амфитеатру. Након тога кандидати настављају са наставом према следећем распореду:

РАСПОРЕД ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

Датум

Време

Фонд часова

Предмет

Наставник

Место

18.05.2019.

Субота

11-17

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

11-17

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

19.05.2019.

Недеља

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

25.05.2019.

Субота

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

26.05.2019.

Недеља

10-16

6

Биологија

Бобан Ракић, Јелена Пајић

Амфитеатар

10-16

6

Здравствена нега

Весна Јовановић, Весна Максимовић

Кабинет за здр. негу 2

Предвиђен укупан фонд часова за сваки наставни предмет је 24 школских часова.

Наставни план је у складу са наставнм планом и програмом средње медицинске школе.

Пријављивање кандидата је до 17.05.2019. године у просторијама Школе (сваког радног дана од 10 до 13). Приликом пријаве за припремну наставу сваки кандидат попуњава образац пријаве који може добити у Школи или је преузети са дна странице.

Упутство за попуњавање уплатнице:

Цена припремне наставе је 15.000,00 динара

Прималац: Висока здравствена школа струковних студија у Београду, ул. Цара Душана 254, 11080 Земун.

Жиро рачун Школе: 840-1105666-45, модел 97, позив на број 66-S56

Сврха уплате: Припремна настава

У прву годину студија могу се уписати кандидати који имају одговарајуће средње четворогодишње образовање, по студијским програмима:

1. Струковна медицинска сестра: средња медицинска школа и гимназија

2. Струковна медицинска сестра-бабица: средња медицинска школа и гимназија

3. Струковни санитарно- еколошки инжењер: средња школа у четворогодишњем трајању

4. Струковни медицински радиолог: средња школа у четворогодишњем трајању

5. Струковни физиотерапеут: средња школа у четворогодишњем трајању

6. Струковни радни терапеут: средња школа у четворогодишњем трајању

7. Струковни нутрициониста дијететичар: средња школа у четворогодишњем трајању

8. Струковни медицинско - лабораторијски технолог: средња школа у четворогодишњем трајању

9. Струковни козметичар естетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

10. Струковна медицинска сестра-васпитач: средња медицинска школа и гимназија.

11. Струковни зубни протетичар: средња школа у четворогодишњем трајању

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на студије првог степена је општи успех постигнут у средњем образовању и резултат на пријемном испиту, и то:

- Пријемни испит се полаже из предмета Здравствена негапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковна медицинска сестра и Струковна медицинске сестра-бабица, Струковна медицинска сестра-васпитач.

- Пријемни испит се полаже из предмета Биологијапо плану и програму средње медицинске школе, за следеће студијске програме: Струковни санитарно- еколошки инжењер, Струковни медицински радиолог, Струковни физиотерапеут, Струковни радни терапеут, Струковни нутрициониста дијететичар, Струковни медицинско-лабораторијски технолог, Струковни козметичар естетичар, Струковни зубни протетичар

Напомена:

Полазници припремне наставе конкуришу за упис под једнаким условима као и сви други кандидати.

Premium Joomla Templates