Обавештење у вези студентског кредита и достављених меничних покрића

24феб2023

Обавештење у вези студентског кредита и достављених меничних покрића

Студенти који су предали неисправне менице и изјаве жиранта потребно је да подигну неисправна менична покрића лично код референта.

Обавештење се односи на следеће студенте:

Јовановић (Виолета) Дарко

Мијајловић (Зоран) Немања

Милић (Милан) Јован

Милић (Милан) Лука

Никитовић (Здравко) Аница

Оцокољић (Миломир) Алекса

Пендић (Снежана) Анђела

Тотић (Милисав) Кристијан

Premium Joomla Templates