Predavanje doc. dr Mohsen Husseina

02феб2021

Predavanje doc. dr Mohsen Husseina

Predavanja doc. dr Mohsen Husseina sa Fakulteta zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo mesto, Slovenija na studijskom programu Strukovni fizioterapeut

U okviru realizacije Erasmus plus projekta razmene nastavnog kadra, inter-institucionalna saradnja sa Fakultetom zdravstvenih nauka, Univerziteta Novo Mesto, Slovenija, rezultirala je aktivnom participacijom njihovog nastavnika doc. dr Mohsen Husseina, spec. ortopedije, u realizaciji segmenta nastavnog programa predmeta Fizioterapija u sportu, studenata studijskog programa Strukovni fizioterapeut, Odseka Visoka zdravstvena škola, Akademije strukovnih studija Beograd.

Studentima je u periodu od 04.12.-25.12.2020. godine, putem on line nastave, omogućeno da prate predavanja doc. dr Mohsen Husseina i time steknu nova i prošire postojeća stručna znanja, upoznaju se sa načinom rada i pedagoškim pristupom nastavnika drugog univerziteta i prošire svoje multikulturalne kompetencije.

Premium Joomla Templates