vzs 04

Важно обавештење за студенте на свим специјализацијама везано за дужину студирања

15авг2017

Важно обавештење за студенте на свим специјализацијама везано за дужину студирања

Извод из Закона о високом образовању (Службени гласник РС 76/2005; 44/2010  (др. закон), 73/2018-7 )

 


 

Престанак статуса студента

Члан 109.

Статус студента престаје у случају:

1) исписивања са студија;

2) завршетка студија;

3) неуписивања школске године;

4) кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад;

5) изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом високошколске установе.

 

Premium Joomla Templates