Spisak nastavnika u stalnom radnom odnosu

 
 

Red.

broj

Prezime i ime nastavnika

 

Profesori strukovnih studija

1.    

Dr sci.med. Bašić Jasmina

2.    

Dr sci.med. Bjekić Milan

3.    

Dr sci.med. Budimčić Milenko

4.    

Dr Bulatović Jovana

5.    

Dr Vasiljević Blagojević Milica

6.    

Dr sci.med. Grbić Gordana

7.    

Dr sci.med. Dragaš Milovanović Dragana

8.    

Dr sci.med. Zolotarevski Lidija

9.    

Dr Ivanišević Nenad

10.    

Dr Janjić Lazar

11.    

Dr sci.med. Jovanović (Miroslav) Vesna

12.    

Dr Jovčić Ljiljana

13.    

Dr sci.med. Kekuš Divna

14.    

Dr sci.med. Krivokapić Žarko

15.    

Dr sci.med. Krstić Ljiljana

16.    

Dr sci.med. Krstić Jelena

17.    

Dr Kljajić Dragana

18.    

Dr sci.med. Majstorović Biljana

19.    

Dr sci.med. Mijović Biljana

20.    

Dr sci.med. Milanović Isidora

21.    

Dr sci.med. Miljanović Gora

22.    

Dr sci.med. Mitrašinović Dejan

23.    

Dr sci.med. Mišić Miroslav

24.    

Dr sci.med. Novaković Marijan

25.    

Dr sci.med. Nožić Darko

26.    

Dr sci.med. Paspalj Dalibor

27.    

Dr sc Petrović Radić Marina

28.    

Dr sci.med. Pecarski Danijela

29.    

Dr Rodić Branka

30.    

Dr Savković Nada

31.    

Dr sci.med. Slepčević Vesna

32.    

Dr sci.med. Stanković Bratislav

33.    

Dr sci.med. Stajić Sava

34.    

Dr Stanković Jovan

35.    

Dr sci.med. Stojanović Biljana

36.    

Dr Stefanović Dragoslav

37.    

Dr sci.med. Terzić Negra

38.    

Dr sci.med. Trajkov Marija

39.    

Dr sci.med. Tanasić Ivan

40.    

Dr sci.med. Trišović Marija, spec.

41.    

Dr Trifković Nada

42.    

Dr Cvetković Nebojša

43.    

Dr sci.med. Crnčević Radović Ljiljana

 

Viši predavač

44.    

Dr sci.med. Filipović Mila

 

Predavači

45.    

Mr sci.med. Vukašinović Bokun Zorana

46.    

Vuković Vesna, spec.

47.    

Dr med. Dabić Stanković Kata, spec.

48.    

Dimoski Zvonko, spec.

49.    

Dr med. Đorđević Jelena, spec.

50.    

Ivanović Marina, spec.

51.    

Dr med Ilić Melanija, spec.

52.    

Ilić Vladimir, spec.

53.    

Dr med. Isailović Gorana, spec.

54.    

Jovanović (Rajko) Vesna, spec.

55.    

Mr Jovanović Stevan

56.    

Dr med. Solovjov Natalija, spec.

57.    

Dr med. Luković Bojana, spec.

58.    

Maksimović Vesna, spec.

59.    

Mr sci. dr med. Kostić Milosavljević Mirjana, spec.

60.    

Krsmanović Slavica

61.    

Mr Mandić Ana

62.    

Maričić Milena, spec.

63.    

Mr sci.dr med. Mladenović Paunović Kalina, spec.

64.    

Mr dr med. Novaković Momčilo

65.    

Mr Popović Jela

66.    

Mr sci.dr med. Stanković Veroslava

67.    

Mr Stanisavljević Sanja

68.    

Spec farm Stojanović Goran

69.    

Mr sci.dr med. Stojanović Svetlana, spec

70.    

Dr med. Stojković Nataša, spec.

71.    

Terzić Marković Dragana, spec.

72.    

Dr med. Udovičić Snežana, spec.

 

Nastavnici veština i asistenti

73.    

Aleksić Aleksandra

74.    

Antić Gordana

75.    

Babić Nikola

76.    

Brkić Biljana

77.    

dr med Veličković Igor

78.    

Vujičić Danilo

79.    

Gajić Žana

80.    

Dabić Marijana

81.    

Darijan Albert

82.    

Đorđević Slavica

83.    

Ignjatović Milica

84.    

Jezdimirović Danijela

85.    

Jakovljević Biljana

86.    

Jojić Marina

87.    

Kiš Emilija

88.    

dr med Marinović Dubravka

89.    

Nedović Nenad

90.    

Pažun Vanja

91.    

Pertović Dušanka

92.    

Pešterac Kujundžić Angelka

93.    

Ranković Dragica

94.    

Savković Gordana

95.    

Smuđa Mirjana

96.    

Stanić Gordana

97.    

Stojanović Dragica

98.    

Tadić Dušanka

99.    

Tasić Radica

100.                   

Trbović Verica

101.                   

Šimpraga Ljiljana

102.                   

Škrbić Marija

 

Saradnici za vežbe i praktičnu nastavu

103.                   

Vojvodić Kristina

104.                   

Vođević Vladan

Premium Joomla Templates