Akreditovani studijski programi

Akreditovani Studijski programi Osnovnih strukovnih studija:

1. Strukovna medicinska sestra

2. Strukovna medicinska sestra-babica

3. Strukovni sanitarno ekološki inženjer

4. Strukovni medicinski radiolog

5. Strukovni fizioterapeut

6. Strukovni radni terapeut

7. Strukovni nutricionista dijetetičar

8. Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog

9. Strukovni kozmetičar estetičar

10. Strukovna medicinska sestra-vaspitač

11. Strukovni zubni  protetičar

 

Akreditovani Studijski programi Specijalističkih strukovnih studija:

1. Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Javno zdravlje

2. Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Metodika nastave

3. Specijalista strukovni sanitarno- ekološki inženjer-oblast Sanitarno inženjerstvo i bezbednost hrane

4. Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Klinička nega

5. Specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar -oblast Javno zdravlje

6. Specijalista strukovni medicinski radiolog- oblast Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji

7. Specijalista strukovna medicinska sestra-oblast Anestezija i reanimacija

8. Specijalista strukovni fizioterapeut-oblast Savremene manuelne metode i tehnike u fizioterapiji

9. Specijalista strukovni kozmetičar estetičar-oblast Medicinska estetika

Premium Joomla Templates