Међународна сарадња

USPOSTAVLjENA SARADNjA SA DžEDANG KOLEDžOM IZ NR KINE

Akademija strukovnih studija Beograd u čijem sastavu se nalaze bivše visoke strukovne škole za hotelijerstvo, turizam i zdravstvo ugostile su ove nedelje petočlanu delegaciju sa Džeđang Koledža za turizam iz pokrajine Hangdžou, NR Kine.

angel KINA719 20

Ova zvanična poseta rezultat je potpisivanja Memoranduma o saradnji iz decembra 2018. godine između bivše Visoke hotelijerske škole iz Beograda i Koledža Džeđang iz NR Kine. Potpisivanjem Pisma o namerama u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, ove dve institucije su započele prvu fazu buduće saradnje koja obuhvata otvaranje Kancelarije za srpsko-kinesku saradnju u oblasti hotelijerstva, turizma i zdravstvenog tuizma čija će osnovna delatnost biti razmena studenata i profesora, stručna praksa, rad na zajedničkim projektima, organizovanje zajedničkih konferencija, kongresa i časopisa, kao i saradnju u oblasti kulture. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Ambasade NR Kine, Akademija strukovnih studija Beograd i Koledž za turizam Džeđang uspostaviće proces unapređivanja kadrova iz oblasti hotelijerstva, gastronomije, turizma i zdravstvenog turizma. Ovo je još jedan od dokaza da je odluka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS vezana za proces transformacije visokih strukovnih škola u Srbiji u akademije strukovnih studija bila celishodna i da već daje, na internacionalnom nivou, prepoznatljive pozitivne rezultate. U novoformiranoj Akademiji, zajedničko korišćenje svih materijalnih, a posebno kadrovskih resursa, obezbedilo je početak ozbiljne buduće saradnje sa jednom velikom i nama prijateljskom zemljom kao što je NR Kina.

 

Međunarodna saradnja sa Slovačkom

Na osnovu Sporazuma o saradnji sa Fakultetom zdravstvenih studija i socijalne prakse u Trnavi (Slovačka),  koji je potpisan u aprilu 2016. godine, ovaj fakultet je u celini priznao diplomu naše Škole, studijskog programa Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog i našim studentima je omogućen upis na dvogodišnje master akademske studije na tom fakultetu u školskoj 2018/2019 godini, bez polaganja razlike ispita. Studenti su upisani pod istim uslovima kao građani Slovačke,  studije su besplatne i sa besplatnim smeštajem u studentskim domovima.

Premium Joomla Templates