упис основних струковних студија - огласна табла

Интерни конкурс за пријаву на дуални модел студија

На основу Уверења о акредитацији студијског програма основних струковних студија Струковни медицинско лабораторијски технолог-модул по дуалном моделу студија број: 612-00-00061/3/2022-03 од 04.10.2022. године и Уверења о акредитацији студијског програма…

Read more...

Premium Joomla Templates