Интерни конкурс за пријаву на дуални модел студија

03Oct2023

Интерни конкурс за пријаву на дуални модел студија

На основу Уверења о акредитацији студијског програма основних струковних студија Струковни медицинско лабораторијски технолог-модул по дуалном моделу студија број: 612-00-00061/3/2022-03 од 04.10.2022. године и Уверења о акредитацији студијског програма основних струковних студија Струковни козметичар естетичар-модул по дуалном моделу студија број: 612-00-00062/4/2022-03 од 01.11.2022. године Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању, Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, расписује

ИНТЕРНИ КОНКУРС

за упис студената у прву годину студијских програма основних струковних студија

Академије струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, по дуалном моделу студија за школску 2023/2024. годину

 

            Академија струковних студија Београд, одсек Висока здравствена школа, уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија по дуалном моделу у школској 2023/2024. години укупно 20 студената на следећим студијским програмима:

Студијски програм

Број студената

Послодавац

Струковни козметичар естетичар

10

-Козметолошко едукативни центар Melbi, Добропољска 65 Београд

-Елена Мијатовић пр Козметолошко едукативни центар Factor Estetic, Првомајска 25 Београд

Салон Silhouette Beauty studio, Неде Спасојевић 13б, Бежанијска коса

Адерм естетика , Бул. Ослобођења 76а Нови Сад

Марија Бошковић пр Лекарска ординација опште медицине др Мариа Бошковић

Салон лепоте Бојана 24 и центар за едукацију, Панчево

Holywood Beauty Line, Крушевачка 10а, Бгд

VIP. Beauty Room, Панчево 

Клиника Ioanna Regen Ранкеова 16 Београд

Козметички салон „Медеја“, Топлице Милана 15, Краљево

Струковни медицинско лабораторијски технолог

10

„Beo-Lab laboratorije“

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА

            На конкурс за упис у прву годину основних студија по дуалном моделу на Одсеку Висока здравствена школа могу да се пријаве студенти који су уписани у прву годину основних струковних студија по класичном моделу.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на прву годину студија по дуалном моделу је:

1)општи успех постигнут у средњем образовању и

2) резултат на пријемном испиту.

На конкурс за упис у другу или трећу годину основних студија по дуалном моделу на Одсеку Висока здравствена школа могу да се пријаве студенти који су уписани у прву или другу годину основних струковних студија по класичном моделу.

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на другу или трећу годину студија по дуалном моделу је:

1)укупан број остварених ЕСПБ ( положених испита)

2)укупна просечна оцена на студијама и

3)просечна оцена остварена на испитима из стручних и стручно-апликативних предмета.''

 

Конкурсни рокови

Пријављивање кандидата је у просторијама Одсека у периоду од  03.10.2023. године до 06.10. 2023. године у периоду од 11 – 13 часова на шалтерима студентске службе.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће послодавци након завршетка пријаве на конкурс о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

Пријаве кандидата који не приступе интервјуу неће бити узете у разматрање.

Остале одредбе

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

  • Потврду да су студенти прве године основних струковних студија студијског програма за који конкуришу;
  • Биографију;
  • Мотивационо писмо.
Attachments:
FileDescriptionLast modified
Download this file (Пријава на конкурс дуал-1.doc)Пријава на конкурс дуал-1.doc 04.10.2023.10:13
Premium Joomla Templates