СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

16Dec2020

СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ И СТИПЕНДИЈЕ

Утврђен је предлог ранг листе за студентске кредите и стипендије. Резултате конкурса можете наћи на сајту Уникредит банке. Уколико неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ нису тачно наведени, кандидати треба да доставе ДОКУМЕНТОВАНЕ ПРИГОВОРЕ преко Високошколске установе коју похађају, сваког радног дана између 11 и 13 часова уз попуњен образац најкасније до 22.12.2020. године. Приговори који нису документовани неће се разматрати. Студенти којима је одобрен студентски кредит/стипендија, дужни су да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури Уникредит банке, уколико нису отворили у претходним годинама.

Premium Joomla Templates