К О Н К У Р С ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК

09јун2017

К О Н К У Р С ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК

   Висока здравствена школа струковних студија у Београду уписује на студије другог степена -специјалистичке струковне студије (трајање од 1 године и остварених 60 ЕСПБ) за школску 2017/18. годину:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ И БРОЈ КАНДИДАТА:

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

 

БРОЈ

СТУДЕНАТА

1.    

Специјалиста струковна медицинска сестра  – област ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

38

2.    

Специјалиста струковна медицинска сестра  – област МЕТОДИКА НАСТАВЕ

11

3.    

Специјалиста струковна медицинска сестра  –   област АНЕСТЕЗИЈА  И РЕАНИМАЦИЈА

22

4.    

Специјалиста струковна медицинска сестра  – област КЛИНИЧКА НЕГА 

36

5.    

Специјалиста струковни санитарно еколошки  инжењер

 – област  САНИТАРНО ИНЖЕЊЕРСТВО И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ   

9

6.    

Специјалиста струковни нутрициониста  дијететичар – област ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

24

7.    

Специјалиста струковни физиотерапеут - област САВРЕМЕНЕ МАНУЕЛНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ  У ФИЗИОТЕРАПИЈИ

38

8.    

Специјалиста струковни козметичар естетичар- област МЕДИЦИНСКА ЕСТЕТИКА

28

УСЛОВИ:

1-4  Специјалистичке струковне студије -Специјалиста струковна медицинска сестра: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије- струковна медицинска сестра

5. Специјалистичке струковне студије -Специјалиста  струковни санитарно еколошки  инжењер: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије -  струковни санитарно еколошки  инжењер

6. Специјалистичке струковне студије  - Специјалиста струковни нутрициониста дијететичар: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни нутрициониста дијететичар

7. Специјалистичке струковне студије  - Специјалиста струковни физиотерапеут: одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни физиотерапеут

8. Специјалистичке струковне студије-Специјалиста струковни козметичар естетичар- одговарајуће високо образовање од најмање 180 ЕСПБ, завршене основне струковне студије - струковни козметичар естетичар

   ОСНОВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис на специјалистичке струковне студије је успех кандидата постигнут на основним струковним студијама.  

 ШКОЛАРИНА

-      Школарина  износи  120.000,00  динара за следеће студијске програме: Специјалиста струковна медицинска сестра, Специјалиста  струковни санитарно еколошки  инжењер,  - Специјалиста струковни нутрициониста дијететичари  Специјалиста струковни физиотерапеут

-      Школарина  износи  140.000,00 динара  за студисјки програм Специјалиста струковни козметичар естетичар

-      Уплата се може извршити једнократно или на шест једнаких рата (прва приликом уписа у износу од 20 000,00 дин, друга рата до 15. октобра, трећа до 15. децембра, четврта до  15. фебруара, пета до  15. априла и шеста до 15. јуна). За студијски  програм Специјалиста струковни козметичар естетичар друга, трећа, четврта, пета и шеста рата износе 24.000, 00 динара.

-      Школарина за стране студенте износи 2000 EUR(у динарској противредности) и плаћа се у целости на дан уписа.

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС


-              пријава на конкурс (добија се у школи) 

-              фотокопија дипломе о завршеној Високој струковној школи или фотокопија уверења о дипломирању (односно уверења о усаглашеном стручном називу)

-              фотокопија извода из матичне књиге рођених

-              фотокопија уверења о држављанству

-              уплата  3 000,00 динара на жиро рачун Школе  840-1105666-45, позив на број: 97 81-S51

 

 

 ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА  

 

Пријављивање кандидата   4. и 5. септембра  2017. године у просторијама Школе,  улица Цара Душана 254, Земун, други спрат, Кабинет референта за специјалистичке студије, времену од 09.00 до 14.00 часова

 

Списак пријављених кандидата  објављује се 5. септембра до 18 сати.

Јединствена ранг листа: 7. септембра  2017. године до 12 часова

Улагање приговора директору  уколико учесник конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом  је 7.  септембра 2017. године од 12 до 15 часова. Одлука директора  је  7. септембра 2017. године у 15 часова.

Кандидат незадовољан одлуком директора може поднети жалбу  на одлуку Савету Школе  као другостепеном органу  7. септембра 2017.  до 17 часова. Савет доноси решење  7. септембра  до 18  часова

Коначне ранг листе: 8. септембра 2017. године до 12 часова

Упис примљених кандидата:  11. и 12. септембра 2017. године од 9 до 14 часова

Уколико на Студијском програму остане слободних места (тј. примљени кандидати не изврше упис) учесници конкурса имају право да приступе прозивци за упис 12. септембра 2017. године  у 15 часова.

Кандидати приликом уписа  подносе следећа оригинална документа:

-      Оверену фотокопију дипломе завршених основних струковних студија (180 ЕСПБ) или оригинал уверења о дипломирању,односно усаглашеном стручном називу

-      Извод из матичне књиге рођених

-      Уверење о држављанству

-      Две фотографије формата 3,5x4,5

-      Оригинал уплатнице за прву рату школарине у износу од 20.000,00 динара. Уплата се   врши на жиро рачун Школе 840-1105666-45, позив на број S52.

-      Студенти који су дипломирали по Закону о вишој школи достављају поред  дипломе  више школе и потврду   о изједначавању стручног назива*

 

  *  За добијање потврде о   изједначавању стручног назива потребно је доставити  године следећа документа

-          Захтев-молбу-добија се у школи

-          Фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању- не мора бити оверена

-          Уплатницу на 7 000,00 динара на жиро рачун школе 840-1105666-45, позив на број S56

 

Заинтересовани кандидати за упис на специјалистичке студије који су високу струковну школу завршили у иностранству треба да нострификују стечену  диплому ради наставка школовања треба да предају  следећу документацију:

-          Диплому и додатак дипломи – оригинал и 2 оверена превода

-          Књига предмета – оригинал и превод

-          Извод из књиге рођених

-          Уверење о држављанству

-          Уплату на 36 000,00  RSD на жиро рачун Школе: 840-1105666-45, позив на број: 97 81-S56

Додатне информације

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

011 2618 024,  0112618120 локал 124

 

 

 

Premium Joomla Templates