Важно обавештење за учеснике Конкурса за упис

09јул2018

Важно обавештење за учеснике Конкурса за упис

Увид у тест и улагање приговора Директору (уколико учесник Конкурса сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом) је продужен је до 09.07.2018. до 18 сати.

Одлука Директора Школе је  10. јула 2018. године у 9 часова.

Кандидат незадовољан одлуком Директора може поднети жалбу  на одлуку Савету Школе као другостепеном органу  10.  јула 2018. до 12 часова. Савет доноси решење  10. јула  2018. године у 13 часова.

Коначна ранг листа 10. јула  2018. године до 18 часова.

„Прозивка“

Уколико на Студијском програму остане слободних места (тј. примљени кандидати не изврше упис) учесници Конкурса имају право да приступе прозивци за упис 13. јула 2018. године  у 15 часова (амфитеатар Школе)

Premium Joomla Templates