Распоред полагања испита у априлском испитном року за школску 2018/2019 годину за студенте уписане по Закону о вишој школи

24дец2018

Распоред полагања испита у априлском испитном року за школску 2018/2019 годину за студенте уписане по Закону о вишој школи

Виша медицинска сестра-техничар

Инфективне болести са епидемиологијом-проф. др Дарко Ножић

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

15.04.2019 u 11,00  Школа

Медицинска рехабилитација- проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

10.04.2019  у 10,00    практично  ВМА  (јавити се референту раније)     

12.04.2019  у 10,00  Школа теорија проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

Хирургија-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

Школа

Здравствена нега- мр Божица Мунћан

08.04.2019 у 12,30 Школа

Здравствена нега у инфектологији- Др сци мед Биљана Мајсторовић

13.04.2019 у 12,00  практични+ теорија Школа

Здравствена нега у интерној медицини-мр Сања Станисављевић

11.04.2019 у 16,30 практични  +  теорија Школа

Неурологија са негом-проф. др сци.мед.Наташа Церовац

15.04.2019  у 14,00  практични Школа   спец.фарм.Звонко Димовски

19.04.2019  у 16,00  теорија  Школа  проф. Др сци.мед. Наташа Церовац

Психијатрија са негом-Проф. Др сци.мед Јелена Крстић

17.04.2019 у 10,00 Школа

Здравствена нега у хирургији-проф. др сци. мед. Негра Терзић

16.04.2019. у 10,00 практични + теорија ВМА

Педијатрија-спец. др мед. Меланија Илић

15.04.2019  у 11,00  Школа

Здравствена нега у педијатрији- др сци. мед. Биљана Стојановић

13.04.2019 -практични и  теорија   у  13,00  Школа

Гинекологија и акушерство-др сци.мед Марија Тришовић

Школа

Здравствена нега у гинекологији и акушерству-мр спец.фарм. Милена Маричић

18.04.2019 у 12,00 практични + теорија Школа

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Гордана Мандић Гајић

17.04.2019 у 13,00    Школа

Здравствена нега у примарној здравственој заштити- проф. др сци. мед. Дивна Кекуш

15.04.2019 у 11,00   Школа

Методика и организација здравствене неге-спец.фарм. Драган Терзић Марковић

08.04.2019 у 14,00      Школа

Клиничка фармакологија-Проф. др сци.мед. Исидора Милановић

15.04.2019 у 10,00   Школа

Менаџмент у здравству-Др. Љиљана Јовчић

        Школа

Социологија-проф.др Јована Булатовић

17.04.2019 у 09,00- Школа

 

Виши физиотерапеут и

Виши радни терапеут

Социологија-проф.др Јована Булатовић

17.04.2019 у 09,00- Школа

Социјална медицина- Проф.др сци.мед  Гордана Грбић

Кинезиологија- мр. Стеван Јовановић

02.04.2019 у 11,00 Школа практични+ теорија

Медицинска рехабилитација- проф. др сци. мед Љиљана Крстић

12.04.2019 у 12,00      Школа

Интерна медицина- др мед. Мирјана Костић Милосављевић

04.04.2019 у11,00.  Школа

Неурологија са негом-проф. Др сци.мед. Наташа Церовац

19.04.2019 у 16,00  Школа

Хирургија са ортопедијом-проф. др Небојша Радовановић

 Школа

Општа физикална терапија-мр Марија Трајков

   Школа прак+теорија

Клиничка физикална терапија-проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

10.04.2019 у 12,15-  практични  Сокобањска

12.04.2019 у10,00    теорија Школа

Општа кинезитерапија-Ранка Марић

 04.04.2019 у 11,00   Сокобањска 13 практични

Општа кинезитерапија-Ненад Ненадовић

17.04.2019  у 14,00    Школа

Теорија из Општа кинезитерапија-проф. Др. Драгана Кљајић

19.04.2019 у 14,30  Школа

 

Клиничка кинезитерапија-Александра Алексић, практични

12.04.2019 у 18,00  Сокобањска

Клиничка кинезитерапија-Данило  Вујичић ,практични

05.04.2019 у 13,00 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Ангелка Пештерац, практични

11.04.2019 у 12,00   Сокобањска 13   

Клиничка кинезитерапија-Никола Бабић, практични

16.04.2019 у 12,30 Школа   

Теорија  из Клиничке кинезитерапије- проф др Драгана Кљајић

19.04.2019 у 14,30 Школа

         

Виши санитарни техничар и

Виши медицинско-лабораторијски техничар

Комунална хигијена- Мр сци. др мед.Верослава Станковић

18.04.2019 у 09,00 Практични +теорија Школа

Терапеутско одређивање лекова и токсикологија-спец. фарм. Исидора Милановић

15.04.2019  у 10,00  Школа

Хематологија -др сци. мед. Братислав Станковић

05.04.2019. у 14,00 Шко

 

Виши дијететичар – нутрициониста

Исхрана здравих људи- др Нађа Васиљевић

01.04.2019 у 10,00

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

15.04.2019 u 11,00  Школа

Хемија намирница – спец.фарм.Башић Јасмина

03.04.2019 у 09,00 практично, Школа

17.04.2019 у 10:00 теорија, Школа

                                    

 

Виши зубни техничар-ппротетичар

Виша стоматолошка сестра-техничар

 

Социјална медицина-проф др сци мед Гордана Грбић

16.04.2019 у 14,00 Школа

Ортопедија вилица –проф др сци мед Иван Танасић

18.04.2019 у 12,00 Школа

 

Марија Станојевић, Виши стручно-технички сарадник

Premium Joomla Templates