Распоред полагања испита у јануарско-фебруарском испитном року за школску 2018/2019 годину за студенте уписане по Закону о вишој школи

24дец2018

Распоред полагања испита у јануарско-фебруарском испитном року за школску 2018/2019 годину за студенте уписане по Закону о вишој школи

Виша медицинска сестра-техничар

Инфективне болести са епидемиологијом-проф. др Дарко Ножић

-

Физиологија-проф. др сци. Љиљана Шћепановић

30.01.2019 u 10,00  Школа

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

-  Школа

Здравствено васпитање- проф. Др сци. мед. Дивна Кекуш

06.02.2019. у 11,00-  Школа

Медицинска рехабилитација- проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

17.01.2019  у 10,00    практични Сокобањска 13       

26.01.2019 у 10,00  Школа теорија проф др.сци.мед Дејан Митрашиновић

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

30.01.2019  у 10,00  Школа

Хирургија-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

31.01.2019 у 09,00   - Школа

Дијететика- сци. др мед. СветланаСтојановић

01.02.2019 у 12,00  - Школа

Здравствена нега- мр Божица Мунћан

13.02.2019 у 10,30 Школа

Здравствена нега у инфектологији- Др сци мед Биљана Мајсторовић

30.01.2019 у 12,00  практични+ теорија Школа

Здравствена нега у интерној медицини-мр Сања Станисављевић

17.01.2019 у 16,00 практични  +  теорија Школа

Неурологија са негом-проф. др Драгана Лаврнић

23.01.2019  у 10,00  практични Школа   спец.фарм.Звонко Димовски

25.01.2019 у 16,00  теорија  Школа  проф. др Наташа Церовац

Психијатрија са негом-Проф. Др сци.мед Јелена Крстић

24.01.2019 у 10,00 Школа

Здравствена нега у хирургији-проф. др сци. мед. Негра Терзић

25.01.2019. у 08,00практични + теорија ВМА

Педијатрија-спец др мед. Меланија Илић

25.01.2019 у 11,00  Школа

Здравствена нега у педијатрији- мр сци. мед. Биљана Стојановић

26.01.2019 -практични и  теорија   у  12,00  Школа

Гинекологија и акушерство-др сци.мед Марија Тришовић

12.02.2019 у 11.00 Школа

Здравствена нега у гинекологији и акушерству-мр спец.фарм. Милена Маричић

14.02.2019 у 12,00 практични + теорија Школа

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Гордана Мандић

26.01.2019 у 10,00    Школа

Здравствена нега у примарној здравственој заштити- проф. др сци. мед. Дивна Кекуш

06.02.2019 у 11,00   Школа

Методика и организација здравствене неге-спец.фарм. Драган Терзић Марковић

16.01.2019 у 12,00      Школа

Клиничка фармакологија-спец. фарм. Исидора Милановић

28.01.2019 у 10,00   Школа

Менаџмент у здравству-спец. дефектол. Љиљана Јовчић

30.01.2019 у 10,30      Школа

Социологија-др Јована Булатовић

23.01.2019 у 09,00-   Школа

 

Виши физиотерапеут и

Виши радни терапеут

Социологија-др Јована Булатовић

23.01.2019 у 09,00- Школа

Кинезиологија-проф. мр Стеван Јовановић

07.02.2019 . у 08,00  Школа практични+ теорија

Патологија са патофизиологијом-мр Лидија Золотаревски

08.02.2019 у 10,00 Школа

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

11.02.2019 у 08,00      Школа

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

30.01.2019 у10,00.  Школа

Неурологија са негом-проф. др Наташа Церовац

25.01.2019 у 16,00  Школа

Хирургија са ортопедијом-проф. др сци. мед. Небојша Радовановић

31.01.2019 у 09,00 Школа

Општа физикална терапија-мр Марија Трајков

                           Школа прак+теорија

Клиничка физикална терапија-проф. др сци. мед. Дејан Митрашиновић

16.01.2019 у 09,00-  практични  Сокобањска

26.01.2019 у10,00    теорија Школа

Општа кинезитерапија-Ранка Марић

 22.01.2019 у 09,00    Сокобањска 13 практични

Општа кинезитерапија-Ненад Ненадовић

18.01.2019  у 09,00    Сокобањска 13

Теорија из Општа кинезитерапија-проф. Др. Драгана Кљајић

12.02.2019 у 14,00  Школа

 

Клиничка кинезитерапија-Александра Алексић, практични

16.01.2019 у 14,00  Школа

Клиничка кинезитерапија-Данило  Вујичић ,практични

16.01.2019 у 14,00 Сокобањска 13

Клиничка кинезитерапија-Ангелка Пештерац, практични

23.01.2019 у 11,00 Сокобањска 13   

Теорија  из Клиничке кинезитерапије- проф др Драгана Кљајић

12.02.2019 у 14,00 Школа

Медицинска рехабилитација- проф др сци мед Љиљана Крстић

23.01.2019 у 08,00       Школа

         

                                      

                                           Виши радиолошки техничар

Рендгенографија и апарати за радиолошку дијагностику- проф. др Мишић Мирослав                  

                                 прак +теорија Школа

Нуклеарна медицина проф др Борис Ајдиновић

29.01.2019 у 14,00 Школа

Радиолошка дијагностика-проф.др Калина Пауновић

Школа

Патологија са патофизиологијом-мр Лидија Золотаревски

08.02.2019 у 10,00 Школа

Организација радиолошке службе- спец др.мед. Момчило Новаковић

Интерна медицина-спец. др мед. Мирјана Костић Милосављевић

30.01.2019 у 10,00 Школа

 

Виши санитарни техничар и

Виши медицинско-лабораторијски техничар

Физиологија са основ.анатомије-проф.др.сци мед Дејан Митрашиновић

01.01.2019 у 10,00 Школа

Ментална хигијена-проф.др сци.мед Жељко Шпирић

26.01.2019 у 10,00    Школа

Заштита на раду-

-   Школа

Медицина рада-проф. др сци. мед. Милка Богдановић

    практични+ теорија Школа

Заштита на раду-мр Славица Вођевић

-   Школа

Општа епидемиологија-спец. др мед. Веселин Лукач

   Школа

Микробиологија- спец. др мед. Миленко Будимчић

   Школа

Трансфузиологија-др сци. мед. Братислав Станковић

Школа

Патолошка хистологија и цитологија-мр Лидија Золотаревски

08.02.2019 у 10,00 Школа

Терапеутско одређивање лекова и токсикологија-спец. фарм. Исидора Милановић

         28.01.2019 у 10,00      Школа

Педагогија и андрагогија- проф. Др Милица Благојевић Васиљевић

              Школа

                                   ВИША СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР

Социологија-др Јована Булатовић

- Школа

Ортопедија вилица-Проф Љубиша Ристић

23.01.2019 у 16,00 Школа

Парадентологија и орална медицина –Проф.Наташа Стојковић

14.02.2019 у 12,00 Школа

Стоматолошка протетика –Проф Љубиша Ристић

23.01.2019 у 16,00 Школа

Дечија Стоматологија –Проф.Наташа Стојковић

14.02.2019 у 12,00 Школа

    Референт Марија Станојевић                    

Premium Joomla Templates